Podziękowanie

244417003_4308859432524406_7487268943651798765_n

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

„Naukobus”

W dniach 30.09-01.10.2021 r. w naszej szkole gościł Naukobus z Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie. Wystawę obejrzało 144 uczniów, w tym spoza szkoły – 44. Uczniowie wchodzili w grupach obejmujących poszczególne przedziały wiekowe pod opieką nauczycieli. Liczebność grup i opieki dostosowano do naukobusowego regulaminu. Nasi dzielni naukowcy z pomocą edukatorów Naukobusa mogli zrozumieć prezentowane zjawiska z dziedziny fizyki, biologii i matematyki. Poprzez łączenie nauki i zabawy dzieci przeprowadzały doświadczenia oraz poznawały tajniki ludzkiego organizmu. Z dala od szkolnej tablicy i kredowego pyłu uczestnicy dowiadywali się m.in.: jak powstaje film i na czym polega dowód na istnienie Pitagorasa, Zaprezentowane eksponaty to doskonały sposób na rozbudzenie ciekawości i zainspirowanie do samodzielnego zdobywania wiedzy przez uczniów.

244335546_4300048900072126_2466754302376313594_n

?????????????????????????????????????????????????????????????????

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Nasze gazetki okolicznościowe

243853941_4299937326749950_9024718070797077769_n 244308117_4299936556750027_6088941480826285950_n

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Projekty ścieżek przyrodniczych

Zapraszamy do zapoznania się z projektami ścieżek przyrodniczych naszego absolwenta Jakuba Smarkali.

Zadanie II. 3.1 uczeń.pdf

Zadanie II. 3.2 uczeń.pdf

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT”

Temat i cel konkursu.
1. Konkurs ogłoszony jest pod hasłem: „Światowy dzień zwierząt”.
2. Głównym celem Konkursu jest rozwijanie empatii i wrażliwości dzieci i młodzieży na świat zwierząt oraz promowanie i rozpowszechnienie wśród nich miłości do zwierząt, odpowiedzialności za zwierzęta domowe i dziko żyjące oraz troski o ich los.

Ponadto:
· Promowanie pozytywnych zachowań związanych z odpowiedzialnością ludzi za los zwierząt domowych i dziko żyjących, między innymi zapewnianie właściwych warunków bytowania zwierzętom domowym (woda, karma, właściwe pomieszczenie, wybieg itp.) oraz dziko żyjącym (ochrona środowisk bytowania, właściwe dokarmianie ptaków i ssaków podczas zimy).
· Poszerzanie wiedzy dzieci i młodzieży na temat humanitarnego traktowania zwierząt, tzn. rozumienie traktowanie uwzględniające jego potrzeby i zapewniające mu opiekę i ochronę.
· Uświadamianie problemu bezdomności zwierząt, zwłaszcza psów i kotów, oraz ich głównych przyczyn: porzucania lub niedostatecznej opieki przez właścicieli.
· Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych dzieci i młodzieży.

Harmonogram konkursu
1. ogłoszenie konkursu – 30 września 2021 r.
2. dostarczenie prac konkursowych – do 15 października 2021 r.

Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i uczniowie w następujących kategoriach wiekowych:
I – klasa 0
II – klasy I – III szkoły podstawowej,
III – klasy IV-VI szkoły podstawowej,
IV – klasy VII-VIII szkoły podstawowej.

Zadanie konkursowe
1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej na temat konkursu w formacie A-4, w dowolnej technice płaskiej (malarstwo, rysunek, wyklejanka, wydzieranka, kolaż, techniki mieszane itp.).
2. Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu.
3. Każdy uczestnik konkursu może przygotować tylko jedną pracę konkursową.
4. Praca powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu, oraz informacją o klasie i wieku uczestnika.

Kryteria oceny
1. Przy ocenie prac konkursowych komisja konkursowa weźmie pod uwagę:
· zgodność z tematyką konkursu,
· trafne przedstawienie jego celów
· walory estetyczne
· oryginalność pracy.

244314451_4299921683418181_4905162252301156743_n

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Ognisko integracyjne klas I-III PSP w Gorajcu – 29 września 2021 r.

243334922_541050663622777_1028510898733411556_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?????????????????????????????????????????????????????????????????

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Europejski Dzień Języków Obcych

26 września to dzień, w którym Rada Europy chce zachęcić 800 milionów Europejczyków z 47 krajów do nauki języków obcych – niezależnie od wieku.

W szkołach, na wieczorowych kursach, w trakcie spotkań ze znajomymi albo samotnie w domowym zaciszu właśnie tego dnia organizowane są spotkania z językiem. W Publicznej Szkole Podstawowej w Gorajcu nauczyciele języków obcych również przygotowali takie spotkanie naszym uczniom. W tym dniu uświadamiamy sobie, jak wiele korzyści przynosi człowiekowi nauka języków obcych. Dzięki ich znajomości możemy lepiej zrozumieć innych ludzi oraz bliżej poznać ich tradycje i kulturę.

Uczniowie wszystkich klas – od najmłodszych, którzy wykonali flagi różnych krajów, po klasy starsze, które przygotowały zwroty grzecznościowe takie jak: przepraszam, dziękuję, proszę, w różnych językach i przedstawiały się, podając nazwy krajów i narodowości. Klasy VII i VIII wykonały plakaty ilustrujące różne wyrazy, a następnie tłumaczyły je na wiele języków m.in.: angielski, niemiecki, czeski, koreański, rosyjski, duński czy nawet japoński. Uczniowie wywiązali się ze swoich zadań wzorowo.

Wydarzenia organizowane 26 września mają uświadamiać istotne znaczenie wielojęzyczności w jednoczącej się Europie. Inicjatywę wspiera Komisja Europejska.

Bez tytułu

 

 

 

 

 

 

?????????????????????????????????????????????????????????????????

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

CIEKAWE HISTORIE Z DZIECIŃSTWA PRYMASA TYSIĄCLECIA. Przyjście na świat

CIEKAWE HISTORIE Z DZIECIŃSTWA PRYMASA TYSIĄCLECIA

Przyjście na świat

(na podstawie s. 11-13 książki pt. „Stefek. Opowiadania o dzieciństwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski”)

Kiedy Julianna Wyszyńska miała urodzić swoje drugie dziecko, Stanisław Wyszyński modlił się przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej o szczęśliwe rozwiązanie. Nie mógł on towarzyszyć żonie przy porodzie, ponieważ musiał ułożyć swoją córkę – Anastazję – do snu. Nawet przy jej łóżeczku towarzyszyła mu modlitwa za żonę
i mające się urodzić maleństwo. Córeczka była niespokojna, martwiła się o mamę, co chwilę się budziła i pytała „gdzie ona jest”, ojciec czuwał przy niej.

Do pokoju Nastusi weszła jedna z kobiet, która była przy porodzie
i zawołała Stanisława. Mężczyzna zerwał się z klęczek, przeżegnał
i ucałował córkę. Upewniwszy się, że już śpi, czym prędzej pobiegł do żony. Po chwili doktor oznajmił radosną wieść:
- Mają państwo synka.
Dwie łzy spłynęły po policzkach Stanisława.  Z miłością ucałował żonę w czoło. Julianna, podobnie jak jej mąż, czuła wzruszenie. Krzyk bobasa rozbrzmiewał w całym domu i oznajmiał wszystkim początek nowego dnia i nowego życia. Kto by pomyślał, że tej nocy urodziło się dziecko, które zostanie Prymasem Polski?

Chrzest i nadanie imienia

(na podstawie s. 14-20 książki pt. „Stefek. Opowiadania o dzieciństwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski”)

Poranek 3 sierpnia 1901 roku był wyjątkowy. Julianna leżała przy nowonarodzonym dziecku, jej mąż – Stanisław – zachęcał ją, by odpoczęła po tej ciężkiej nocy. Małżeństwo było bardzo szczęśliwe. Chwilę potem do pokoju weszła Anastazja, mama zachęciła ją do przywitania się z braciszkiem. Dziewczynka z wrażenia nie mogła wydobyć z siebie głosu, była oczarowana! Pogłaskała dziecko, dotknęła jego dłoni, a maluch przytrzymał jej palec. Ta chwila mogłaby trwać dla niej wiecznie!

Matka patrzyła na córkę z czułością i zapytała, czy nie jest głodna, lecz ta była tak zaaferowana bratem, że zaczęła mówić głupoty „Nie… Tatuś nie pozwala…”. Faktycznie, Stanisław prosił ją, żeby nie kłopotała mamy tylko w razie głodu przyszła do niego.
Ale dziewczynka wszystko poplątała z wrażenia! Była przeszczęśliwa!

Julianna patrzyła na synka i postanowiła zapytać męża o imię. Planowali, że będzie on nosił imię patrona dnia. Stanisław, gdy tylko żona zaczęła rodzić, sprawdził, że 2 sierpnia jest wspomnienie św. Stefana- papieża, męczennika za wiarę. Jednak żona zwróciła mu uwagę, że dziecko narodziło się nad ranem, 3 sierpnia. Mężczyzna sięgnął po „Żywoty Świętych Pańskich” i zobaczył, iż tego dnia przypada rocznica znalezienia relikwii św. Szczepana – pierwszego męczennika za wiarę. Tym samym, państwo Wyszyńscy zadecydowali, że nowonarodzone dziecko będzie nazywać się Stefan Szczepan – po dwóch świętych męczennikach.

Pozostała jeszcze kwestia ochrzczenia małego Stefcia. Julianna martwiła się o chłopca, uważała, że jest taki „mizerny” (w tych czasach dzieci często umierały po porodzie). Stanisław Wyszyński nie zastanawiając się długo, poszedł do kościoła, który był mu niczym dom (był bowiem organistą). Ksiądz proboszcz wysłuchał prośby
i umówili się, że w godzinach popołudniowych noworodek, rodzice chrzestni i ojciec dziecka (pani Julianna nie miała siły, by pójść
z wszystkimi do kościoła) wybrali się na sakrament chrztu.
Po udzielonym sakramencie, Stanisław Wyszyński zaprosił wszystkich na poczęstunek. Dzieciątko oddano Juliannie z tradycyjnymi słowami „Wzięliśmy ci, matko, poganina, a przynosimy chrześcijanina!”,
co też wzbudziło powszechną radość.

Akt urodzenia sporządzono kilka dni później w języku rosyjskim. Polska w tamtym czasie nie była wolnym państwem. Okupowały ją od ponad stu lat trzy sąsiednie kraje. Zuzela znalazła się pod panowaniem Rosjan, którzy nakazali spisywać wszelkie akta urzędowe w języku rosyjskim. Ksiądz Lipowski i świadkowie podpisali się po rosyjsku, zgodnie z owym zarządzeniem. Tylko pan Stanisław, ojciec dziecka, uczynił to po polsku, nie zważając na grożące konsekwencje, gotowy po raz kolejny ponieść ofiarę za miłość do Ojczyzny. Już raz bowiem był prześladowany za patriotyczną postawę i musiał uciekać
z Gajówka pod Łodzią, aby go nie aresztowano.

W tej rodzinie, w domu, z takimi przekonaniami, wzrastał
i wychowywał się Stefan Wyszyński.

 

Opracowała: Alina Smarkala

24.05.2011 Zuzela . Kosció³ Parafialny

 

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Wyrazy współczucia…

Bez tytułu

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Pomóżcie nakarmić bezdomne zwierzęta!!!

Bez tytułu

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe