DO NIEPODLEGŁEJ …

Opublikowano: 16 listopada, 2015

Dnia 13 listopada uczniowie Zespołu Szkół w Gorajcu uczestniczyli w uroczystym apelu z okazji 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W specyficzny klimat święta wprowadził społeczność szkolną montaż słowno- muzyczny przygotowany przez uczniów gimnazjum. Dodatkowych wzruszeń dostarczyły fragmenty filmów: „Pan Tadeusz”, „Lawa” oraz „Nad Niemnem”, które ukazywały wymowne prawdy historyczne ,tak ważne dla naszej Ojczyzny. Uczniowie z szacunkiem pochylili swe głowy przed wszystkimi, którzy nam wolność przynieśli. Przywoływany w inscenizacji dorobek pokoleń jest przecież swoistą „ arką przymierza między dawnymi a młodszymi laty”, bo literackie, malarskie, muzyczne i filmowe dzieła to dla nas tradycja święta.
Uczniów do apelu przygotowali: p. Joanna Urban, p. Wiesława Śliwińska- Wyłupek, p. Katarzyna Jarosławska oraz p. Waldemar Pasek.

Wyróżnione

Przeczytaj również...