Errata monografii szkoły

Opublikowano: 9 września, 2017

Dostrzeżono błąd w monografii wydanej z okazji Jubileuszu 100 – lecia Szkoły w Gorajcu.
W rozdziale pt. „Osiągnięcia w konkursach pozaszkolnych” str. 96 wiersz 32 jest „-nauczyciel koordynator – Wiesława Śliwińska – Wyłupek” powinno być ” – nauczyciel koordynator – Jerzy Bartnik”. Odpowiedzialność za błędnie zamieszczoną treść leży nie po stronie wydawcy lecz zespołu redakcyjnego. Za zaistniałą sytuację bardzo przepraszamy.

Wyróżnione

Przeczytaj również...