OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW GIMNAZJUM W KONKURSACH

Opublikowano: 21 grudnia, 2014

W dn. 20.10 – 20.11. 2014 r. w Publicznym Gimnazjum w Gorajcu zostały przeprowadzone eliminacje szkolne konkursów przedmiotowych z: j. angielskiego, biologii, j. polskiego, matematyki, historii, fizyki, chemii, geografii, wiedzy o Biblii i Kościele. Spośród uczniów, którzy przystąpili do poszczególnych konkursów najlepsze wyniki uzyskał Łukasz Kamiński – uczeń kl. IIIa. Zakwalifikował się do etapu okręgowego z matematyki, historii, fizyki, chemii oraz Wiedzy o Biblii i Kościele Warto dodać, że z matematyki uzyskał maksymalną liczbę punktów, natomiast z fizyki i chemii 29/30. Następne eliminacje z powyższych przedmiotów czekają go w styczniu.
W bieżącym roku szkolnym Łukasz przystąpił do Olimpiady Matematycznej (jest to konkurs skierowany głównie do uczniów szkół średnich) oraz do Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów i Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów. Ponadto został zgłoszony do Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego „Eureka”. Konkurs ten jest prowadzony przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzyi Kultury Regionalnej w Warszawie i odbędzie się w marcu 2015 r.
Dn. 16.12.2014r. przeprowadzony został konkurs matematyczny „Zagimak” – etap szkolny. Wzięło w nim udział 16 uczniów z klas I-III naszego gimnazjum.
Do II etapu zakwalifikowało się trzech uczniów: Łukasz Kamiński – uczeń kl. IIIa oraz uczniowie kl. IIa: Paweł Nalepa i Mateusz Osman.
Serdeczne gratulacje dla uczestników konkursów, z życzeniami sukcesów w kolejnych etapach!
Napisały: Alina Smarkala, nauczycielka matematyki
oraz Krystyna Jachmek-Kurek, nauczycielka fizyki

Wyróżnione

Przeczytaj również...