„Pamięci tych, którzy odeszli w maju 1942r.”

Opublikowano: 15 listopada, 2015

W dniu 15 listopada 2015r. w „Dębrówce” w Gorajcu Zagroble odbyła się uroczystość upamiętniająca Żydów zamordowanych 14 maja 1942r. przez Niemców i pochowanych w lasku. Miejsce pochówku–z inicjatywy Pani Emilii Sitarz, nauczycielki Szkoły Podstawowej w Zaburzu – wskazali mieszkańcy Gorajca Zagroble, a Pan Zbigniew Niziński z Fundacji „Pamięć, Która Trwa” zadbał o umieszczenie tablicy. W mogile spoczywa 12 mieszkańców Gorajca pochodzenia żydowskiego.
W uroczystości wzięli udział: Pan Zbigniew Niziński z Warszawy, 120 osób z Izraela- w tym większość młodzieży, Wójt Gminy Radecznica – Pan Edward Polak z małżonką oraz sołtys wsi Gorajec Zagroble, Pani Teodora Wypych.
Naszą szkołę reprezentowali: Pani Dyrektor Alina Smarkala, Pani Teresa Kwiatkowska, Pani Wiesława Wyłupek, Pani Helena Wolanin oraz  uczniowie  klasy II i III gimnazjum: Renata Krzyszczak, Aleksandra  Osman, Kamila  Wasil, Aleksandra Kaziród, Justyna  Staszczuk, Piotr Bielak  i Dominik  Szczepanek. Przybyli również absolwenci szkoły, rodzice, mieszkańcy Gorajca, nauczyciele emeryci i nauczyciele z  Gminy Radecznica.
Uroczystość prowadził Pan Alex Beck- Polak urodzony w Poznaniu, a obecnie mieszkający w Izraelu. Na początku głos zabrał Pan Wójt  Edward Polak, który przypomniał historię Żydów mieszkających na terenie Gminy Radecznica oraz tych pomordowanych
w 1942r. W dalszej części uczniowie naszego gimnazjum recytowali utwory polskich
i żydowskich poetów nawiązujące do okresu II wojny światowej. Wystąpiła również młodzież izraelska z przygotowanym programem słowno-muzycznym. Następnie zostały odśpiewane hymny państwowe, po czym młodzież z Izraela umieściła na pomniku kamyki, na których wcześniej wyryto słowa hymnu izraelskiego, a  Pan Wójt i Pani Dyrektor złożyli wieńce.
W podziękowaniu młodzież izraelska uścisnęła dłonie stojących obok uczniów i nauczycieli. Po części oficjalnej miały miejsce prywatne rozmowy w przyjacielskim nastroju.
Spotkanie dzisiejsze było długo wyczekiwanym wydarzeniem. Potrzeba było ponad
70 lat, aby uczcić pamięć i miejsce pochówku pomordowanych mieszkańców Gorajca narodowości żydowskiej.

Wyróżnione

Przeczytaj również...