Pokazy chemiczne

Opublikowano: 5 listopada, 2017

„Poprzez doświadczenie uczymy się najefektywniej,
ponieważ wówczas poznajemy świat wszystkimi naszymi zmysłami”
Dnia 3 listopada 2017 roku uczniowie Publicznego Gimnazjum, Szkoły Podstawowej w Gorajcu i Szkoły Podstawowej w Czarnymstoku odwiedzili Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, aby uczestniczyć w praktycznych pokazach chemicznych.
W Auli A Wydziału Chemii, w atmosferze zabawy i z dużą dozą humoru, pracownicy naukowi prezentowali ciekawe, nietypowe eksperymenty i doświadczenia chemiczne, trudne lub niemożliwe do wykonania w warunkach szkolnych, ale też takie, które przy pomocy prostych środków można przeprowadzić we własnym zakresie. Nasi uczniowie czuli się tam, jak prawdziwi studenci. Z zaciekawieniem przypatrywali się prezentowanym doświadczeniom i chłonęli przekazywaną wiedzę.
Zajęcia prowadzone były głównie w formie pokazów, część jednak odbyła sie przy asyście młodzieży. Z naszej szkoły do wykonywania doświadczeń zgłosili się: Kamila Kwapisz, Michalina Szczepanek, Franciszek Tutka i Wojciech Ładosz. Wszyscy bardzo dobrze poradzili sobie z wyznaczonymi zadaniami.
Podczas prezentacji przeprowadzane były najbardziej wybuchowe i spektakularne doświadczenia. Tego typu demonstracje pomagają w zapamiętaniu i zrozumieniu wiedzy zdobytej w szkole, a czasem zainteresują młodych ludzi do tego stopnia, że wiążą oni swoją dalszą drogę naukową z kierunkami przyrodniczymi. Dodatkowo są doskonałym pomysłem na popularyzację chemii, rozwój myślenia naukowego, pasji badawczych wśród uczniów w różnym wieku. Mamy więc nadzieje, że nasza młodzież w przyszłości dobrze wykorzysta zdobytą dzisiaj wiedzę.

Wyróżnione

Przeczytaj również...