ZARZĄDZENIE nr 5/2016/2017 Dyrektora Zespołu Szkół w Gorajcu z dnia 25 września 2016 r.  w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Opublikowano: 2 października, 2016

Wyróżnione

Przeczytaj również...