Żołnierze Wyklęci. Pamiętamy!

Opublikowano: 29 lutego, 2016

W przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 29 lutego 2016r.
w Zespole Szkół w Gorajcu odbyło się spotkanie z Dariuszem Pilarskim- wnukiem pułkownika Mariana Pilarskiego ps. „Jar”. Pani dyrektor Alina Smarkala powitała bardzo serdecznie wszystkich gości, a pan Wojciech Kondrat przedstawił przybyłych: Dariusza Pilarskiego, Bartłomieja Szyprowskiego, Kazimierza Hadama i Grzegorza Filipka.
Pan Pilarski opowiedział historię swojego dziadka, organizatora siatki konspiracyjnej na Zamojszczyźnie, która od września 1948r. przyjęła nazwę  II Inspektoratu Zamojskiego AK. Wspomniał również o istotnej roli, jaką odegrali w walce o wolność m.in. ks. Wacław Płonka- „Czarny” czy podporucznik Jan Hadam- „Agrest”. Uzupełnieniem programu był pokaz uzbrojenia, wyposażenia i umundurowania partyzanta. Prezentacji dokonał pan Grzegorz Filipek.
Niech takie spotkania owocują przywracaniem pamięci o Żołnierzach Wyklętych, którzy niezłomnie walczyli o wolną Polskę.

Wyróżnione

Przeczytaj również...