REKRUTACJA 2023/2024

Opublikowano: 9 marca, 2023

e87ca357d0904863006032a3d48f385fRekrutacja na rok szkolny 20222023(1)

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Gorajcu na rok szkolny 2023/2024

DEKLARACJA o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024

Rodzice, którzy wyrażają chęć, aby ich dziecko kontynuowało wychowanie przedszkolne
w roku szkolnym 2023/2024, zobowiązani są do złożenia pisemnej deklaracji
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gorajcu w terminie od 13 marca 2023 r.
do 22 marca 2023 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gorajcu na rok szkolny 2023/2024

Rodzice, którzy wyrażają chęć zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024, proszeni są o złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Gorajcu w terminie od 13 marca 2023 r. do 22 marca 2023 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gorajcu na rok szkolny 2023/2024

Rodzice, których dziecko w przyszłym roku szkolnym będzie rozpoczynało naukę w klasie pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gorajcu, winni złożyć wniosek w terminie od 13 marca 2023 r. do 22 marca 2023 r. 

            
Deklaracja oraz wnioski dostępne są w sekretariacie szkoły. Istnieje też możliwość pobrania wniosku ze strony szkoły: https://szkola.gorajec.pl (zakładka: Rekrutacja).

Wyróżnione

Przeczytaj również...