ZACHĘCAMY DO MUZEUM I CIEKAWEJ LEKTURY

Opublikowano: 9 maja, 2019

ZACHĘCAMY DO MUZEUM I CIEKAWEJ LEKTURY

30 kwietnia 2019 r. w ZSDiOŚ im Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu, w trakcie uroczystości związanej z Roztoczańską Akademią Matematyki, miało miejsce spotkanie z posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Sławomirem Zawiślakiem. Pan poseł zachęcił uczestników do bezpłatnego zwiedzania Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu.
Muzeum Historyczne Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. ppłk. Stanisława Prusa ps. „Adam” w Bondyrzu, którego właścicielem jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, to wyjątkowe miejsce pielęgnujące etos Armii Krajowej
i mogące poszczycić się cennymi walorami muzealnymi i historycznymi, które od wielu lat upowszechniają wiedzę o historii i krzewią postawy patriotyczne.
Zgromadzono w jednym miejscu, uzupełnianą systematycznie, dużą grupę obiektów, świadectw historii z lat 1939-1953. Wśród ponad dwustu muzealiów: broni białej, broni palnej, zbiorów artyleryjskich, mundurów i sprzętów liturgicznych, znajdują się także archiwalia – około 800 zdjęć i dokumentów. Istnieje również możliwość wyświetlania filmów historycznych w muzealnej sali kinowej.

Na rynku wydawniczym pojawiło się wznowienie czterotomowego wydawnictwa- Materiały do dziejów Zamojszczyzny w latach wojny 1939-1944, które zebrał, opracował i wydał w latach 1945-1947 dr Zygmunt Klukowski.
Na materiały składają się cztery książki: Terror niemiecki na Zamojszczyźnie, Zamojszczyzna w walce z Niemcami, Niemcy i Zamojszczyzna, Dywersja na Zamojszczyźnie. Wznowienie tego wydawnictwa było możliwe dzięki Andrew Klukowskiemu i jego siostrze Helen Klukowski-May, którzy będąc prawnymi spadkobiercami spuścizny dr Zygmunta Klukowskiego, wyrazili zgodę na publikację tych książek.
Do zbiorów biblioteki szkolnej p, poseł S. Zawiślak przekazał nieodpłatnie trzy czterotomowe książki, łącznie 12 sztuk, za które serdecznie dziękujemy.
Zachęcamy do zapoznania się z lekturą nie tylko uczniów i nauczycieli, ale także mieszkańców Gorajca i okolic.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Wyróżnione

Przeczytaj również...