Akcja „Pomóż i Ty”

Opublikowano: 22 czerwca, 2018

Sprzedaż kalendarzyków w ramach akcji „Pomóż i Ty”

W roku szkolnym 2017/2018 szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne zostały zaproszone do udziału w corocznej akcji charytatywnej „Szkoło Pomóż i Ty”.

Każdej zainteresowanej szkole fundacja „Pomóż i Ty” przesyła pakiet startowy cegiełek – pomocy naukowych.
Szkoła może się przyłączyć do akcji i poprzez dystrybucję wśród uczniów cegiełek pomóc podopiecznym fundacji.

Akcja co roku na celu ma pomoc innemu, konkretnemu podopiecznemu fundacji.

Tegoroczna akcja ma na celu pomoc 17-letniej Oliwii Kielusiak, która pomimo przepukliny oponowo-rdzeniowej i niedowładu kończyn dolnych jest aktywną i wzorową uczennicą z pasjami. Z uwagi na jej stan zdrowia fizycznego niezbędne jest zapewnienie jej systematycznej rehabilitacji wspomagającej dalszy rozwój i sprawność. Pasją Oliwii są sporty i taniec. Specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny tj. aktywny, sportowy wózek inwalidzki oprócz rehabilitacji ułatwi Oliwii realizację jej pasji poprzez udział w kursach tańca i zawodach sportowych. Koszt takiego sprzętu to około 15 000 zł.

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego prowadzili także w naszej szkole sprzedaż kalendarzyków przysłanych przez Fundację Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”. Poza atrakcyjną fotografią zawierały one treści edukacyjne.

Udało się zebrać 112,50zł. Suma ta została przekazana na konto fundacji.

Mamy nadzieję, że zaangażowanie w zbiórkę ukształtowało pozytywny stosunek do osób potrzebujących i cierpiących oraz rozwinęło w naszych uczniach wartości najważniejsze w życiu każdego człowieka: otwartość, życzliwość i dobroć.

Dziękujemy wszystkim za udział!

Wyróżnione

Przeczytaj również...