Góra Grosza

Opublikowano: 3 kwietnia, 2018

Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie…
W myśl tej zasady w Szkole Podstawowej w Gorajcu ruszyła XVIII edycja ogólnopolskiej akcji charytatywnej GÓRA GROSZA. Celem, na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.
Nad sprawnym przebiegiem działań czuwała komisja, w której skład wchodzili uczniowie i opiekun Samorządu Uczniowskiego.
Uczniowie naszej szkoły nie pozostali obojętni na krzywdę drugiej osoby i chętnie przyłączyli się do akcji. W ten sposób wsparli oni Towarzystwo Nasz Dom, a tym samym pomogli swoim rówieśnikom w całej Polsce, którzy nie mają możliwości i szczęścia dorastać wśród najbliższych.
Zebrane pieniądze uczennice z Samorządu Uczniowskiego przy wsparciu uczennic z klasy II gimnazjum dokładnie przeliczyły i posegregowały. Była to trudna i żmudna praca, ale sprawiła wiele zadowolenia i satysfakcji.
W akcji uczestniczyły wszystkie klasy naszej szkoły. Ogółem podczas XVIII akcji „Góra Grosza” zebraliśmy 302,72zł w tym:
kl.0 – 34,97 zł
kl. I- 48,31 zł
kl. III – 57,98 zł
kl. VI – 8,95 zł
kl. VII – 20,72 zł
kl. II gim – 2,95 zł
kl. III gim – 28,03 zł
kl. IV i kl. V przyłączyły się do zbiórki szkolnej, w której osiągnięto kwotę 100, 81 zł.
Dnia 29.03 2018r. opiekun akcji – pan Piotr Wanat przekazał paczkę z górą grosza na adres Towarzystwa Nasz Dom.
Wszystkim biorącym udział w akcji serdecznie dziękujemy oraz mamy nadzieję na zaangażowanie w kolejnym podobnym przedsięwzięciu.
Samorząd Uczniowski

Góra Grosza

Wyróżnione

Przeczytaj również...