Karta rowerowa

Opublikowano: 22 czerwca, 2018

Egzamin praktyczny na kartę rowerową

Egzamin praktyczny na kartę rowerową dla uczniów klas czwartych z SP w Gorajcu, SP w Zaburzu i SP w Czarnymstoku odbył się 11 czerwca 2018r. w Szkole Podstawowej w Gorajcu.

Egzamin teoretyczny na kartę rowerową odbył się w macierzystych szkołach uczniów.

Test składał się z 25 pytań. Egzamin zdali uczniowie, którzy rozwiązali poprawnie 70% zadań.

Uczniowie, którzy zdali egzamin teoretyczny wykazywali się umiejętnością praktycznej jazdy na rowerze po miasteczku ruchu drogowego. Jazdę nadzorowali zaproszeni policjanci z Komendy Policji w Szczebrzeszynie.

Punktowane umiejętności:

Jazda blisko prawej krawędzi jezdni;

Prawidłowe zatrzymanie przed znakiem STOP;

Sygnalizowanie manewrów;

Przestrzeganie zasad pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu równorzędnym;

Przestrzeganie zasad pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu ze znakami;

Prawidłowa jazda na rondzie (sygnalizowanie zjazdu z ronda);

Znajomość znaków drogowych;

Bezpieczeństwo podczas jazdy (rozważna jazda, brak gwałtownego hamowania);

Prawidłowe zachowanie przed przejazdem kolejowym;

Prawidłowe zachowanie przed przejściem dla pieszych.

Wynik części praktycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.

Jazdę po miasteczku ruchu drogowego prawidłowo wykonali wszyscy uczniowie, którzy zdali egzamin teoretyczny i popełnili nie więcej niż jeden błąd. Dokonali tego wszyscy przystępujący do egzaminu praktycznego uczniowie. Gratulujemy!

Wyróżnione

Przeczytaj również...