Końcowe przedmioty

Opublikowano: 23 maja, 2018

Wykaz zajęć edukacyjnych, które uczniowie kończą w bieżącym roku szkolnym, w związku z tym uzyskane oceny będą końcowymi (wpisanymi na świadectwie ukończenia szkoły):

klasa IV – przyroda,

klasa VI – przyroda, technika,

klasa VII – muzyka, plastyka.

Wyróżnione

Przeczytaj również...