NASZ PRZYSZŁY PATRON – KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI

Opublikowano: 10 września, 2021

Kardynał Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli nad Bugiem na pograniczu Mazowsza i Podlasia. Pochodził z wielodzietnej rodziny. W religijnej atmosferze domu rodzinnego uformował i pogłębił swoją wiarę, szczególnie kultu maryjnego, co było powodem wyboru przyszłej drogi życia kapłańskiego. Stefan Wyszyński tak sam wspomina okres dzieciństwa: „A w domu nad moim łóżkiem wisiały dwa obrazy: Matki Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej Ostrobramskiej. I chociaż w onym czasie do modlitwy skłonny nie byłem, zawsze cierpiąc na kolana, zwłaszcza w czasie wieczornego różańca, jaki był zwyczajem naszego domu,
to jednak po obudzeniu się długo przyglądałem się tej Czarnej Pani i tej Białej”.
W 1910 roku umarła mu matka, która przed śmiercią dała mu do zrozumienia,
że jej wolą i matczyną intuicją jest to, by został kapłanem.Z powodu choroby płuc jego święcenia kapłańskie zostały przełożone z 29 czerwca na 3 sierpnia 1924 roku.
Przyjął je w dniu swoich 23 urodzin. Święcenia biskupie otrzymał 12 maja 1946 roku.
W swoim herbie biskupim umieścił słowa „Soli Deo” (Samemu Bogu). W latach
1946 – 1948 był biskupem diecezjalnym lubelskim. 12 listopada 1948 roku papież Pius XII mianował go arcybiskupem metropolitą gnieźnieńsko –  warszawskim i Prymasem Polski.

Ciekawostki o Kardynale Stefanie Wyszyńskim

Nie przystąpił do święceń kapłańskich z kolegami, gdyż był w tym czasie w szpitalu. Święcenia przyjął sam, ponad miesiąc później. Gdy przyszedł do katedry, kościelny powiedział do niego: „Proszę księdza, z takim zdrowiem to chyba raczej trzeba iść na cmentarz, a nie do święceń”.
W latach 1953-1956 służba bezpieczeństwa więziła go w czterech różnych miejscach odosobnienia. Był internowany w Rywałdzie Szlacheckim, Stoczku Warmińskim, Prudniku
i Komańczy.
Jan Paweł II uważał Stefana Wyszyńskiego za swojego duchowego ojca.
Papież 23 października 1978 roku wypowiedział słowa: „Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem. Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry
i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są
z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem.”
Był jedynym polskim kardynałem, który czterokrotnie brał udział w konklawe –
w wyborach nowego papieża. Zmarł 28 maja 1981 roku. Pośmiertnie, w 1994 roku, został odznaczony Orderem Orła Białego.
Rok 2021 został ogłoszony rokiem Kardynała Wyszyńskiego – Rokiem Prymasowskim.

Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się 12 września 2021 roku w Warszawie  w Świątyni Opatrzności Bożej.

images 10

?????????????????????????????????????????????????????????????????

Wyróżnione

Przeczytaj również...