„STOP DLA PALENIA ŚMIECI W DOMOWYCH PIECACH”

Opublikowano: 14 kwietnia, 2019

REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „STOP DLA PALENIA ŚMIECI W DOMOWYCH PIECACH”
1. Spalanie śmieci w domowych piecach odbywa się w niskiej temperaturze, przez co do atmosfery jest uwalnianych wiele szkodliwych substancji. Najbardziej na tego rodzaju zanieczyszczenia narażone są dzieci, u których mogą one powodować kłopoty z układem oddechowym prowadzące do alergii
i obniżenia odporności organizmu. Dlatego przez ten konkurs chcemy zwrócić uwagę wszystkich na ten palący problem.
Precz z paleniem śmieci!
2. Adresaci konkursu: uczniowie i przedszkolaki wraz ze swoimi rodzicami.
3. Kategorie:
I – uczniowie klas I-II i przedszkolaki,
II – uczniowie klas IV-VI,
III – uczniowie klas VII, VIII i gimnazjaliści.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej wybraną techniką, w dowolnym formacie.
5. Każdy uczestnik składa 1 pracę.
6. Prace należy przekazać wychowawcy klasy lub nauczycielowi przyrody/biologii w terminie do 15 maja 2019 r.
7. Najlepsze prace będą nagrodzone i prezentowane na gazetce ściennej i na stronie szkoły. Zapraszamy do udziału w konkursie.

Koordynatorzy konkursu:
Magdalena Buczek
Katarzyna Jarosławska
Małgorzata Szkołut
Piotr Wanat

Obraz może zawierać: tekst

Wyróżnione

Przeczytaj również...