W KRĘGU PRZYRODY

Opublikowano: 24 maja, 2022

Nasza szkoła uczy młodych ludzi szacunku dla przyrody i środowiska. Zgodnie z tą ideą 13 maja zaprosiliśmy do szkoły przedstawicieli dwóch instytucji zajmujących się gospodarowaniem obszarami leśnymi i ochroną środowiska naturalnego. Pierwszymi gośćmi byli przedstawiciele Nadleśnictwa Zwierzyniec w osobach pani Kingi Hojdy i pana Szymona Patro. Młodzi przedstawiciele tej instytucji opowiedzieli uczniom o chronionych gatunkach roślin i zwierząt spotykanych w naszych lasach.

Z kolei pani Małgorzata Grabek reprezentująca Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych opowiedziała uczniom o wędrówkach ptaków na przykładzie bociana białego i jaskółki dymówki. Temat jak najbardziej na czasie, gdyż 12 maja przypada Międzynarodowy Dzień Ptaków Wędrownych. Dzięki obecności naszych gości uczniowie mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat bogactwa flory i fauny. Dziękujemy obu instytucjom za dotychczasową współpracę i liczymy na dalszą.

 

Wyróżnione

Przeczytaj również...