WARTOŚCIOWE KSIĄŻKI DLA NAJMŁODSZYCH CZYTELNIKÓW

Opublikowano: 11 maja, 2018

Wśród zakupionych książek do biblioteki szkolnej jest ciekawa seria „Ksiąg Roztoczańskich Krasnali” – Lusi Ogińskiej. Kolejne tomy przystosowane są do poziomu uczniów 1, 2, 3, 4 i 5 klasy szkoły podstawowej.

Pierwszy tom „Krasnalowe drzewo” adresowany do najmłodszych uczniów – najłatwiejszy w odbiorze – mówi o WIERZE. Wiara nie jest pojęciem wyłącznie religijnym, dotyczy również wiary we własne siły, co w procesie twórczym każdego talentu jest fundamentem jego rozwoju.

Przesłaniem drugiego tomu przeznaczonego do II klas „Miłosierdzie Baby Jagi” jest MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO. Lansowana w dzisiejszej epoce tolerancja zbyt często służy tolerowaniu zła – chrześcijańskie: „kochaj bliźniego, jak siebie samego” tę możliwość wyklucza, albowiem nie krzywdzi się drugiego człowieka jeśli się go miłuje.

Trzeci tom dla klas trzecich – „Skradzione marzenia” jest poświęcony NADZIEI, która jest głównym czynnikiem pomocnym w podnoszeniu się człowieka z upadku.

Tom czwarty – „Wojenna sprawa krasnala Łezki”, lektura dla czwartoklasistów, łączy baśń z wydarzeniami historycznymi, dowodząc, że WIARA, NADZIEJA I MIŁSIERDZIE prowadzą człowieka do zwycięstwa w walce z bezradnością, beznadzieją, czy chwilowym upadkiem.

Tom piąty „Złoty Krasnal” – lektura dla klas piątych, przekazuje wiedzę o czasach zaboru austriackiego, Bitwy pod Raszynem, a przede wszystkim ideą przewodnią „Złotego Krasnala” jest ukazanie wartości POŚWIĘCENIA SIĘ dla drugiego człowieka.

Krasnale Lusi Ogińskiej nie kłamią, są mądre, dzielne, wierne, kochają i dbają o swoją piękną roztoczańską puszczę – dbają o nią tak, jak każdy Polak powinien dbać o swoją Ojczyznę. Krasnoludki stały się autorytetami dla dzieci, które rozpoczynają podróż ku dorosłości. Wszystkie tomy warte są przeczytania, ZAPRASZAMY!

Wartościowe książki dla najmłodszych czytelników

 

Wyróżnione

Przeczytaj również...