WYJAZD NA POKAZY CHEMICZNE W LUBLINIE

Opublikowano: 5 października, 2019

Dnia 4 października 2019 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Gorajcu i Szkoły Podstawowej w Radecznicy odwiedzili Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, aby uczestniczyć w praktycznych pokazach chemicznych.
W Auli A Wydziału Chemii, w atmosferze zabawy i z dużą dozą humoru, pracownicy naukowi prezentowali ciekawe, nietypowe eksperymenty i doświadczenia chemiczne, trudne lub niemożliwe do wykonania w warunkach szkolnych. Nasi uczniowie czuli się tam, jak prawdziwi studenci. Z zaciekawieniem przypatrywali się prezentowanym doświadczeniom
i chłonęli przekazywaną wiedzę.
Podczas prezentacji przeprowadzane były najbardziej wybuchowe i spektakularne doświadczenia. Tego typu demonstracje pomagają w zapamiętaniu i zrozumieniu wiedzy zdobytej w szkole a czasem zainteresują młodych ludzi do tego stopnia, że wiążą oni swoją dalszą drogę naukową z kierunkami przyrodniczymi. Dodatkowo są doskonałym pomysłem na popularyzację chemii, rozwój myślenia naukowego, pasji badawczych wśród uczniów
w różnym wieku. Mamy więc nadzieje, że nasza młodzież w przyszłości dobrze wykorzysta zdobytą dzisiaj wiedzę. Kierownikiem wycieczki była pani Katarzyna Jarosławska, opiekunami: pani Małgorzata Szkołut, pani Teresa Kwiakowska. Opiekunem uczniów
z ramienia Szkoły Podstawowej w Radecznicy była pani Anna Krukowska.

Obraz może zawierać: 1 osoba, uśmiecha się, na zewnątrz

Wyróżnione

Przeczytaj również...