Opublikowano: 1 kwietnia, 2022

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że rok szkolny 2021/2022 jest czasem szczególnym dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorajcu. Zgodnie z wolą społeczności szkolnej, realizujemy zadania związane z nadaniem naszej szkole im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przedsięwzięcie to wymaga jednak dużego zaangażowania organizacyjnego, ale też finansowego dotyczącego zakupu sztandaru z wizerunkiem przyszłego Patrona.

W wykonanie projektu wkładamy własne siły i środki, lecz ze względu na rangę uroczystości gorąco liczymy na Państwa wsparcie. Wierzymy, że pomoc Państwa umożliwi zrealizowanie zamierzonych inicjatyw i będzie wkładem w rozwój
i edukację następnych pokoleń.

Bliższych informacji na temat powyższego przedsięwzięcia można uzyskać
w sekretariacie szkoły pod numerem tel. (84) 68 105 60. Wszelkie pytania należy kierować również pod adres e-mail: zs_gorajec@wp.pl

Mając nadzieję na Państwa przychylną reakcję, podajemy numer konta, na które można dokonywać wpłaty:

Konto Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gorajcu
nr rachunku bankowego: 93  9632  0006 2002  1600  5893  0001
z dopiskiem „Na sztandar Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorajcu”

Jesteśmy bardzo wdzięczni za okazane serce oraz zaangażowanie w dotychczasowe projekty. Wierzymy, że zarówno i w tym przypadku na naszą gorącą prośbę nie pozostaną Państwo obojętni.

Dyrektor, Nauczyciele, Pracownicy niepedagogiczni,
Rada Rodziców i Uczniowie
Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorajcu

sztandar

Wyróżnione

Przeczytaj również...