EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

Opublikowano: 20 czerwca, 2024

W dniu 18.06.2024 r. odbył się egzamin na kartę rowerową w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gorajcu. Egzamin obejmował jazdę po miasteczku ruchu drogowego, po którym 23 uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gorajcu, Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Zygmunta Pisarskiego w Czarnymstoku oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaburzu musieli przejechać stosując się do obowiązujących przepisów. Wykonali wszystkie zadania egzaminu praktycznego poprawnie. Wykazali się dobrą znajomością przepisów ruchu drogowego, umiejętnością bezpiecznego poruszania się rowerem oraz respektowania znaków drogowych i ustępowania pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu. Część praktyczną wszyscy zdali pozytywnie. Gratulujemy!!!

Wyróżnione

Przeczytaj również...