Opublikowano: 23 maja, 2018

Regulamin Szkolnego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej

Organizatorem Konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorajcu.
Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie i przebieg konkursu są nauczyciele:
§ pani Małgorzata Szkołut
§ pani Anna Kurzyńska-Puk
Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich klas.
Celem Konkursu jest :
§ wspieranie integralnego rozwoju uczniów w zakresie twórczości artystycznej poprzez umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych,
§ wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej,
§ popularyzacja pieśni patriotycznych i piosenek o tematyce patriotycznej,
§ pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego,
§ umacnianie świadomości narodowej,
§ kultywowanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny
i ludziach, którzy walczyli o Jej suwerenność.
Każdy uczestnik konkursu prezentuje jeden z utworów podanych w załączniku nr 1. Może on wykonywać również inną pieśń patriotyczną pod warunkiem, że odpowiada ona poniższym kryteriom a jej wybór został skonsultowany z organizatorami.
Za utwór patriotyczny uznaje się:
§ pieśń powstałą w związku z wydarzeniem historycznym,
§ piosenkę upamiętniającą ważne wydarzenia z dziejów Polski lub postać historyczną i jej działalność,
§ piosenkę kształtującą poczucie tożsamości i przynależności narodowej,
§ piosenkę powszechnie uznaną za patriotyczną.

Uczestnicy konkursu
W konkursie mogą uczestniczyć soliści oraz grupy wokalne i wokalno – instrumentalne w trzech kategoriach: klasy O-III SP, IV-VI SP i VII SP- III Gim.
Uczestnicy konkursu mogą śpiewać a capella, z akompaniamentem instrumentalnym dowolnej osoby lub z podkładem muzycznym przygotowanym przez uczestnika na CD lub USB.
Uczestnictwo w konkursie można zgłaszać do wychowawców klas, lub nauczycieli odpowiedzialnych za przebieg konkursu do dnia 30 maja 2018 r.
Kryteria oceny wykonywanych utworów:
§ dobór repertuaru, zgodność tematyki utworów z charakterem konkursu,
§ muzykalność i warunki głosowe wykonawców,
§ oryginalność interpretacji,
§ staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii, postawa),
§ ogólny wyraz artystyczny.
Nagrody
Laureatów konkursu wyłoni Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły. Przyznana zostanie także nagroda publiczności. Każdy wykonawca otrzyma pamiątkowy dyplom i drobny upominek, natomiast zwycięzcom trzech pierwszych miejsc dodatkowo przyznane zostaną nagrody książkowe.
Terminy:
Konkurs odbędzie się 8 czerwca 2018 roku

Załącznik nr 1
Repertuar:
1. „Ballada o Janku Wiśniewskim”
2. „Bartoszu Bartoszu”
3. „Biały krzyż”
4. „Czerwone maki na Monte Cassino”
5. „Czerwony pas, za pasem broń’
6. „Dziś do Ciebie przyjść nie mogę”
7. „Hej chłopcy, bagnet na broń”
8. „Historia Roja”
9. „Honor i gniew”
10. „Hymn Sybiraków”
11. „Jak to na wojence ładnie”
12. „Legiony to żołnierska nuta”
13. „Modlitwa obozowa”
14. „Mury”
15. „My Pierwsza Brygada”
16. „Nasze małe żołnierzyki na placówkach stoją”
17. „O mój rozmarynie”
18. „Ostatni list”
19. „Oto dziś dzień krwi i chwały”
20. „Pałacyk Michla”
21. „Piechota”
22. „Piosenka dla córki”
23. „Płynie Wisła płynie, po polskiej krainie”
24. „Przybyli ułani pod okienko”
25. „Rota”
26. „Rozkwitają pąki białych róż”
27. „Rozszumiały się wierzby płaczące”
28. „Taki kraj”
29. „U prząśniczki siedzą”
30. „Warszawianka 1831 r.”
31. „Warszawskie dzieci”
32. „Witaj majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie”
33. „Wojenko wojenko, cóżeś ty za pani”
34. „Wojenko, wojenko cóżeś ty za pani”
35. „Żeby Polska była Polską”

Wyróżnione

Przeczytaj również...