Józef Szczepanek – pierwszy nauczyciel Szkoły w Gorajcu

Opublikowano: 23 lutego, 2020

nr 37

Józef Szczepanek (pierwszy z prawej) – pierwszy nauczyciel szkoły w Gorajcu – Stara Wieś, z rodziną Anny Polak (z d. Szczepanek, w środku), jej ojcem Jakubem Szczepankiem (drugi od lewej) i dziećmi: Wojciechem – późniejszym nauczycielem i żołnierzem BCh, Antoniną (na kolanach Anny) i Marianną, kwiecień 1916 r. W tym czasie mąż Anny – Józef, przebywał w niewoli austriackiej. Zdjęcie ze zbiorów p. Ewy Polak – Pałkiewicz.

Wyróżnione

Przeczytaj również...