Opublikowano: 18 kwietnia, 2021

Szanowni Państwo, Rodzice ósmoklasistów,
informuję, że w Lubelski Kurator Oświaty podejmuje kolejne spotkanie służące wsparciu rodziców uczniów klas 8 w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pt. Rodzic pierwszym doradcą.
Spotkanie on-line ze specjalistami w tej dziedzinie odbędzie się dnia 20 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 17.00.W spotkaniu mogą również uczestniczyć dzieci.
W związku z powyższym, poniżej list LKO i link do  spotkania.
Pozdrawiam – A. Smarkala.

list_LKO_do_Rodziców

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjYzMzMyNmYtOTczYS00NjNmLWFhNDMtZTE2MWUyZDFkMzc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

KO Lublin

Wyróżnione

Przeczytaj również...