Podziękowanie wygłoszone przez Dyrektora Szkoły 25 czerwca 2021 r.

Opublikowano: 26 czerwca, 2021

PODZIĘKOWANIA

 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021-podziękowanie dyrektora szkoły

Dla mnie osobiście dzisiejszy dzień jest szczególny, gdyż z końcem lipca dobiega końca mój okres pracy na stanowisku dyrektora szkoły. Odejście z tego stanowiska traktuję jako coś oczywistego. Życie tak jest stworzone, że każdą czynność wykonuje się po raz pierwszy i po raz ostatni. Cały czas traktowałam pracę, jako służbę tej szkole- mojej szkole, a nie jako sprawowanie urzędu dyrektora. Jako cząstka społeczności szkolnej   lepiej lub gorzej starałam się wypełniać różne zadania. Uczyłam się na błędach. Pewnie przyjdzie czas na jakąś głębszą refleksję. Dziś jednak ogarniam myślami i sercem wszystkich, z którymi zetknęło mnie życie w czasie pracy na tym stanowisku. Zwłaszcza tych, z którymi złączyła mnie więź przyjaźni, życzliwości, zrozumienia i dobrego słowa. To dotyczy zarówno Uczniów (byłych i obecnych), Rodziców (byłych i obecnych), Współpracowników (byłych i obecnych), jak i Ludzi w ogóle.

Spośród najpiękniejszych słów i wartości wybieram dziś dwa: Wdzięczność i Dziękuję!

Dziękuję Wszystkim za wszystko i Każdemu z osobna za cokolwiek, co stało się naszym wspólnym udziałem, w szczególności za to, co było Dobrem i na trwale zapisze się w pamięci szkoły.
Dziękuję dziś:

 • najpierw Panu Bogu – za Ludzi, których postawił mi na drogach moich życiowych wyborów oraz za ten mój czas na tym stanowisku.
 • Dziękuję ks. Proboszczowi Krzysztofowi Bylinie za życzliwość, właściwą współpracę środowisk – szkolnego i parafialnego. Dziękuję za modlitwę i odprawione Msze święte na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, za pomoc w realizacji przedsięwzięcia – przeprowadzenie rekolekcji wielkopostnych ze szkoły w formie on-line,  za organizację konkursów plastycznych o tematyce religijnej, pomoc w realizacji przedsięwzięcia wyboru Patrona Szkoły. Dziękuję za organizację czasu wolnego dla uczniów klas starszych w ramach KSM-u. Na co dzień odczuwałam opiekę bożą w murach tej szkoły.
 • Szkoła przynależy do struktury samorządowej, dlatego dziękuję panu Wójtowi- Marianowi Szuperowi i Wójtom poprzednich kadencji,  pani Sekretarz – Edycie Dubiel i poprzedniej Sekretarz – pani Grażynie Chwiejczak,  Władzom Samorządowym Naszej Gminy: kolejnym Przewodniczącym Rady Gminy i Radnym obecnej i poprzednich kadencji, obecnym i byłym Pracownikom Urzędu Gminy Radecznica, a szczególnie Pracownikom Księgowości Oświatowej, obecnym i poprzednim Sołtysom wsi przynależących do obwodu PSP w Gorajcu- za zrozumienie potrzeb i specyfiki naszej Szkoły, za udzielanie pomocnych wskazówek, za umożliwienie sukcesywnego przeprowadzania koniecznych remontów, za pomoc w realizacji marzeń o coraz to lepszej gorajeckiej szkole.
 • Z dużym szacunkiem i wdzięcznością dziękuję także  pani Monice Żur – Dyrektorowi i państwu Wizytatorom- Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu za wszelką pomoc, wsparcie i dobroć.
 • Dziękuję za Dobre Serce państwu Teresie i Józefowi Przytyckim zam. w USA,  za piękną inicjatywę, coroczną gotowość do przyznania pieniężnej „Nagrody im. Józefa Szczepanka – pierwszego nauczyciela  Szkoły Podstawowej w Gorajcu dla najlepszego matematyka”, czyli dla ucznia za osiągnięcia w dziedzinie matematyki i przedmiotów ścisłych.
  Pani Teresa jest wnuczką Józefa Szczepanka.
 • Dziękuję Księżom poszczególnych parafii naszej gminy za serdeczność, udzielane wsparcia, możliwość uczestniczenia w różnych uroczystościach patriotycznych i kościelnych- Bóg zapłać!
 • Dziękuję Pracownikom PPP nr 2 w Zamościu za wszelką pomoc udzielaną naszej szkole, przeprowadzanie różnorodnych badań, w tym też na terenie szkoły.
 • Nie ma wśród nas Państwa Dyrektorów placówek oświatowych  naszej gminy, bo kończą rok szkolny w swoich szkołach. Mieliśmy wspólne sprawy i wspólne problemy, wspieraliśmy się i pomagaliśmy sobie. Żegnam się z nimi  i za wszystko dziękuję.
 • Dziękuję pani Violetcie Braszko- pielęgniarce szkolnej, która zawsze służyła pomocą w kwestii zdrowotnej, przeprowadzała prelekcje z uczniami, kiedy zachodziła taka potrzeba.
 • Dziękuję pani Łucji Bednarz – kierownik oraz pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radecznicy za współpracę w zakresie pomocy naszej społeczności szkolnej.
 • Serdeczne podziękowania składam pracownikom Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radecznicy na czele z jej dyrektorem, panią Edytą Misiarz za miłą współpracę w dziedzinie rozwoju kultury, organizacji konkursów, imprez kulturalnych szkolnych i środowiskowych.
 • Podziękowania kieruję do pana Lucjana Bednarza- nadleśniczego Nadleśnictwa Zwierzyniec i pani Małgorzaty Grabek- pracownika Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych za współpracę w dziedzinie ochrony przyrody i zaangażowanie w organizację różnorodnych konkursów.
 • Dziękuję pani Zofii Sykale  i współpracownikom Biblioteki Publicznej Gminy Radecznica, pani Ewelinie Olech, bibliotekarzowi filii Gorajec za współpracę za polu rozwoju czytelnictwa, pomoc w organizacji konkursów szkolnych, spotkań z ciekawymi ludźmi, współorganizację akcji ogólnopolskiego czytania.
 • Dziękuję członkom Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Lokalnego w Radecznicy „Stąd Jesteśmy” za współpracę w ramach pomocy potrzebującym, m.in. w akcji „Kresowa paczka” jak również za możliwość uczestnictwa w różnych uroczystościach kalendarzowych.
 • Dziękuję pracownikom Komisariatu Policji w Szczebrzeszynie za okazywaną pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa, spotkania z uczniami, prelekcje, pomoc w przeprowadzaniu egzaminów na kartę rowerową.
 • Dziękuję druhom jednostek OSP poszczególnych miejscowości z obwodu naszej Szkoły za  życzliwość, pomoc w organizacji różnych uroczystości, przedsięwzięć, akcji charytatywnych, a druhom OSP w Radecznicy i Gorajec- Stara Wieś za przeprowadzanie próbnych ewakuacji społeczności szkolnej.
 • Pragnę serdecznie podziękować Karolowi Kwiatkowskiemu,  absolwentowi szkoły, za wieloletnią współpracę, czuwanie nad Stroną Internetową szkoły. Za ogrom pracy i czasu oddanego w założenie i późniejsze administrowanie serwerem i przy tym ponoszone pewne koszty – dziękuję!
 • Dziękuję Absolwentom naszej szkoły, Mieszkańcom społeczności lokalnej  za udostępnianie wspomnień, fotografii z dawnych lat, utworów poetyckich, które często zamieszczane były na stronie szkoły.
 • Dziękuję Wszystkim Przyjaciołom Szkoły – Sponsorom, nie wymienionym powyżej, za wszelką pomoc, również finansową, zaangażowanie, za każde miłe słowa, które w życiu  też są bardzo ważne!
 • Szanowni Rodzice, dziękuję za zaangażowanie i współpracę. Jakże nie podziękować Wam: za wspólne dostrzeganie problemów i potrzeb naszych uczniów! Za bieżące ich rozwiązywanie.

Dziękuję za pracę społeczną na rzecz Naszej Szkoły oraz wsparcie finansowe różnych szkolnych przedsięwzięć, zabaw choinkowych, nagradzanie uczniów na zakończenie roku szkolnego. W tym momencie serdecznie dziękuję Rodzicom obecnej klasy ósmej, którzy włożyli spory wkład finansowy w organizację wczorajszego pożegnania, a klasa liczy tylko 6 uczniów! W imieniu swoim i wszystkich Nauczycieli oraz Pracowników niepedagogicznych jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję pani Magdalenie Osińskiej- Rybaczuk, która przez 2 ostatnie lata pełniła rolę Przewodniczącej RR. Na jej ręce przekazuję również podziękowanie poprzednim Radom Rodziców i Radom Klasowym.

A teraz do Was się zwracam, Kochani moi Współpracownicy: Nauczyciele
i Pracownicy niepedagogiczni, do Was wszystkich razem. Pragnę publicznie, w tym miejscu, serdecznie podziękować Wam za sumienność na każdym stanowisku, odwagę i determinację, za otwartość na zmiany, za wszelkie inspiracje, za serdeczność i przyjaźń. Dziękuję za wszystkie te cechy, które składają się na rzetelne wypełnianie misji kształtowania młodego pokolenia. Gronu Pedagogicznemu gratuluję determinacji w kształceniu na odległość z zastosowaniem nowych form i metod pracy, za kształtowanie pozytywnych postaw wśród dzieci i młodzieży naszej szkoły.Każdy sukces i każde dobro, jakie tu się dokonywało, były naszym wspólnym udziałem. Razem budowaliśmy wizerunek naszej szkoły!
Dziękuję Państwu tu obecnym, ale i Tym, którzy pracowali wcześniej, Dziękuję Nauczycielom emerytom naszej szkoły za włączanie się w życie szkoły, za udział w  akademiach, spotkaniach.

 • W szczególny sposób pragnę podziękować mojej następczyni – pani Wiesławie Śliwińskiej Wyłupek, za pomoc, bardzo dobrą współpracę, wiele ciekawych pomysłów i życzliwość, z którą spotykałam się każdego dnia. Na czas pełnienia obowiązków Dyrektora Naszej Szkoły, który przed Tobą pani Wiesławo od 1 sierpnia br., życzę Ci, byś spełniała się w tej roli, życzę zdrowia, dużo siły, wytrwałości i dobrych ludzi na drodze.
 • Dziękuję Pracownikom obsługi za rzetelne, uczciwe wykonywanie powierzonych obowiązków. Podjęcie się i wykonanie ogromu prac, m.in. odmalowanie wielu pomieszczeń szkolnych w czasie nieobecności uczniów w szkole. Dziękuję za dbanie o atrakcyjny wygląd otoczenia szkoły. Jest taka opinia że teren przy szkole w Gorajcu zawsze jest zadbany. Dziękuję za wszelką pomoc, również za wykonywanie dekoracji okolicznościowych  na korytarzu w czasie nauki zdalnej, bo taka była potrzeba.
 • W sposób szczególny i osobisty dziękuję pani Basi- sekretarce za fachowość, rzetelność, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie. Dziękuję za powszechny takt, cierpliwość oraz bezgraniczne oddanie sprawom szkoły. Z uznaniem i szacunkiem odnoszę się do Pani odpowiedzialności zawodowej, utożsamiania się ze szkołą i jej problemami, a tych w ciągu ostatnich  lat pracy było wiele. I nie zawsze były to dobre chwile. Pani zawsze przeżywała sukcesy szkoły i jej zmagania z problemami. Dziękuje Pani za to…
 • Dziękuję Wam, kochane Dzieci i  Uczniowie! Od Was, młodych, uczyłam się ciągle od nowa rozumienia współczesnego człowieka. Proszę Was, nigdy nie traćcie nadziei ani wiary we własne siły. Pamiętajcie, że oprócz nabytej wiedzy, o wartości człowieka decyduje to, co ma w sercu. Miejcie więc szacunek dla każdego napotkanego człowieka, bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jakich trzeba się nauczyć. Pamiętajcie też o stosowaniu bardzo ważnych słów: dzień dobry, proszę, dziękuję, przepraszam. One stanowią o wartości młodego człowieka.
 • Dziękuję Wszystkim Przyjaciołom Szkoły – Sponsorom, nie wymienionym powyżej, za wszelką pomoc, również finansową, zaangażowanie, za każde miłe słowa, które w życiu  też są bardzo ważne!

Jestem przekonana, że odchodząc ze stanowiska, pozostawiam Szkołę
w dobrych rękach i kondycji. W ostatnich dniach szkolna pracownia komputerowa została wyposażona w nowe systemy operacyjne oparte na Linuxie. Od tej chwili jest odporna na wirusy i hakerów oraz w pełni zgodna z RODO.  Jej sercem jest serwer, który obsługuje wszystkie stanowiska uczniowskie. System posiada też bogate oprogramowanie edukacyjne, które jest bezpłatne i w pełni legalne, więc szkoła nie musi ponosić w przyszłości dodatkowych kosztów licencji. Ta nowoczesna pracownia zastąpiła starą i niewydolną. Jej oprogramowanie edukacyjne otwiera nowe możliwości przed użytkownikami. Uczniowie z jeszcze większym zaangażowaniem będą pracować na lekcjach informatyki i innych zajęciach rozwijających ich kompetencje informatyczne. Z zasobów pracowni będą mogli również korzystać uczniowie na innych zajęciach. Wczoraj pierwszą lekcję przeszli uczniowie klasy 3, byli bardzo zadowoleni, doskonale dali sobie radę. Aby sprostać wymaganiom pracowni i poznać jej możliwości, Nauczyciele przeszli stosowne przeszkolenie, tak aby po powrocie dzieci do szkoły w pełni wykorzystywać jej potencjał. Koordynatorem tych przedsięwzięć jest p. Łukasz Rusztyn, nasz informatyk. On też zorganizował pracę na Classrome w czasie zdalnego nauczania, na bieżąco czuwał, pomagał w przypadku trudności, za co należą mu się słowa podziękowania.

Wszystkim Państwu i uczniom raz jeszcze za wszystko dziękuję. Dziękuję również za to dzisiejsze spotkanie. I życzę, by praca w szkole na różnych stanowiskach dawała Państwu satysfakcję i radość, i by najlepszym wyrazem podziękowania, była ludzka wdzięczność. Uczniom życzę szkolnych i osobistych sukcesów. Naszej całej Szkole – nieustannego rozwoju, wysokiego poziomu wiedzy i międzyludzkiej serdeczności.

Alina Smarkala – dyrektor szkoły

Gorajec, 25 czerwca 2021 r.

 

Wyróżnione

Przeczytaj również...