Akademia Kreatywnego Rozwoju

Opublikowano: 8 października, 2018

Bardzo miło jest nam zakomunikować, że wszyscy uczniowie z klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum zostali zakwalifikowani do projektu „Akademia kreatywnego rozwoju”, którego organizatorem jest Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie. Nasza szkoła zadeklarowała chęć przystąpienia do projektu w styczniu 2018 r.
Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych przy wsparciu technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez realizację zajęć pokazowych, warsztatowo-laboratoryjnych, rachunkowych, komputerowych oraz wykłady popularno-naukowe. Uczniowie będą realizować projekt od 18 stycznia 2019 r. do 17 maja 2019 r. w Panelu III, który obejmuje moduły „Rozwój energetyki” oraz „Dźwięk i obraz”.
Szkolnym opiekunem projektu jest nauczyciel fizyki Krystyna Jachymek – Kurek.

43125543_1854921291251578_267137396624064512_n

Wyróżnione

Przeczytaj również...