Dbajmy o bezpieczeństwo w naszej szkole!

Opublikowano: 16 września, 2021

Szanowni Państwo,

w związku z ciągle występującym zagrożeniem epidemicznym na terenie kraju i dynamicznym wzrostem liczby zakażeń w naszym województwie, polecamy:
1) konsekwentne realizowanie i przestrzeganie, wytycznych sanitarnych MEiN, MZ i GIS dla przedszkoli i szkół, rekomendacji Wojewody Lubelskiego i służb mu podległych oraz reagowanie na aktualne wskazówki w tym zakresie,
2) dopilnowanie ścisłego przestrzegania zasady, że do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

Dziękujemy Państwu za zaangażowanie i dotychczasowe działania, życzę zdrowia.

Dyrektor,
Nauczyciele
i Pracownicy niepedagogiczni
Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorajcu

Bez tytułu

Wyróżnione

Przeczytaj również...