EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

Opublikowano: 25 czerwca, 2021

Dnia 25.05.2021 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Gorajcu i Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnymstoku odbyła się część teoretyczna egzaminu na kartę rowerową.

W Szkole Podstawowej w Zaburzu egzamin teoretyczny uczniowie zdawali dnia 18.05.2021 r. Ze wszystkich szkół łącznie w I terminie do egzaminu przystąpiło 32 uczniów z klas czwartych. Osoby, które uzyskały zaliczenie tj. 80% przeszły do części praktycznej.

Część praktyczna egzaminu odbyła się 18.06.2021 r. na miasteczku ruchu drogowego wykonanym na sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Gorajcu.

Uczniowie, którzy zaliczyli test teoretyczny, wykazywali się umiejętnością praktycznej jazdy na rowerze po miasteczku ruchu drogowego. Jazdę nadzorowali zaproszeni policjanci.

Punktowane umiejętności:
1. Jazda blisko prawej krawędzi jezdni;
2. Prawidłowe zatrzymanie przed znakiem STOP;
3. Sygnalizowanie manewrów;
4. Przestrzeganie zasad pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu równorzędnym;
5. Przestrzeganie zasad pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu ze znakami;
6. Prawidłowa jazda na rondzie (sygnalizowanie zjazdu z ronda);
7. Znajomość znaków drogowych;
8. Bezpieczeństwo podczas jazdy (rozważna jazda, brak gwałtownego hamowania);
9. Prawidłowe zachowanie przed przejazdem kolejowym;
10. Prawidłowe zachowanie przed przejściem dla pieszych.
Wynik części praktycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała, co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.
Jazdę po miasteczku ruchu drogowego prawidłowo wykonali wszyscy uczniowie, którzy zdali egzamin teoretyczny i popełnili nie więcej niż jeden błąd.
Gratulujemy!

 unnamed

?????????????????????????????????????????????????????????????????

 

 

Wyróżnione

Przeczytaj również...