INFORMACJA – PATRON SZKOŁY

Opublikowano: 23 lutego, 2020

W Publicznej Szkole Podstawowej w Gorajcu została rozpoczęta realizacja projektu „Nadanie imienia szkole”.
W związku z tym serdecznie proszę społeczność szkolną, w tym Rodziców, którzy zechcą wesprzeć nas w tym działaniu, do składania swoich propozycji kandydatów na Patrona Szkoły wraz z krótkim uzasadnieniem.
Wzór karty zgłoszenia kandydata, wraz z Procedurą wyboru Patrona, jest udostępniony na stronie szkoły pod linkiem https://szkola.gorajec.pl/?page_id=7203
Można też nabyć ją w sekretariacie szkoły.
Alina Smarkala – dyrektor szkoły

patron szkoły

Wyróżnione

Przeczytaj również...