Informaja dla Rodziców

Opublikowano: 21 listopada, 2020

Szanowni Rodzice,
prowadzone przez nauczycieli lekcje on-line przed komputerem są przeznaczone dla uczniów danej klasy. Niedopuszczalne jest uczestniczenie w nich innych osób, w tym współdomowników, gdyż rozprasza to uwagę dzieci.
Głos z komputera powinien być słyszany tylko w tym pomieszczeniu, w którym pracuje uczeń. Obecność innych osób powoduje, że bardzo często uczniowie boją się odpowiadać na pytania nauczyciela w obawie przed krytyką rodziców, jest to dla nich niepotrzebny stres, czują się stale oceniani przez innych.
Bywa, że niejednokrotnie dzieci zachowują się jak na szkolnym przedstawieniu, a przecież chodzi o to, by spokojnie pracowały, by ta praca przynosiła jak najlepsze efekty.
Sytuacja jest szczególnie trudna dla dzieci nieśmiałych, zamkniętych w sobie.
Należy też wziąć pod uwagę fakt, że rodzic może nie życzyć sobie obserwowania w czasie lekcji swojego dziecka przez inne, obce osoby.
A dodatkowo praca nauczyciela nie jest możliwa w takich warunkach.
Nie utrudniajmy sobie życia w obecnej i tak trudnej dla każdego sytuacji.

Alina Smarkala – dyrektor szkoły

informacja dla rodziców

Wyróżnione

Przeczytaj również...