KARTA ROWEROWA 2022

Opublikowano: 28 czerwca, 2022

Egzamin praktyczny na kartę rowerową dla uczniów klas czwartych i piątych z PSP w Gorajcu, PSP w Zaburzu i PSP w Czarnymstoku odbył się 21 czerwca 2022 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Gorajcu. Zaliczenie teoretyczne na kartę rowerową zostało przeprowadzone w macierzystych szkołach uczniów i zaliczyli go wszyscy, którzy rozwiązali poprawnie 80% zadań. Podczas egzaminu uczniowie wykazali się umiejętnością praktycznej jazdy na rowerze po miasteczku ruchu drogowego. Jazdę nadzorował zaproszony policjant z Komendy Policji w Szczebrzeszynie sierż. szt. Łukasz Dubilis.

Kartę rowerową zdali wszyscy uczniowie. Serdecznie gratulujemy!

 

?????????????????????????????????????????????????????????????????

Wyróżnione

Przeczytaj również...