Ku pamięci…

Opublikowano: 3 czerwca, 2020

30 maja 2020 r. w wieku 82 lat zmarła Śp. ANNA GOZDECKA zd. PASZKO – wieloletnia nauczycielka przedmiotów zawodowych w SPR w Gorajcu, niezwykle zaangażowana w lokalną działalność społeczną.

„Po powrocie do mojego rodzinnego domu w Gorajcu – Zagroble, rozpoczęłam pracę w miejscowej szkole. Zorientowałam się, że młodzież nie ma żadnych zainteresowań, nie jest zorganizowana i nie prowadzi żadnej działalności społecznej i kulturalnej”, tak napisała Śp. Anna Paszko po mężu Gozdecka w „Kronice działalności Klubu Prasy i Książki „Ruch”
w Gorajcu”, w latach sześćdziesiątych. Klub ten, w Gorajcu–Zagroble (jak i następny
w Gorajcu-Stara Wieś), powstał dzięki Jej staraniom. Dla całej społeczności gorajeckiej było to wydarzenie nie do przecenienia – jedyne okno na świat.
Śp. Anna pięknie śpiewała i tą pasją zarażała innych, prowadząc
w rodzinnej miejscowości zespół wokalny, który przez szereg lat prezentował się w trakcie różnych uroczystości lokalnych
Innym ważnym dokonaniem Śp. Anny było zgromadzenie materiałów i zapisanie we wspomnianej kronice „NAJDAWNIEJSZEJ HISTORII GORAJCA do okresu I wojny światowej”. Był to dokument, który przez szereg lat służył mieszkańcom, jako jedyna wiedza historyczna dotycząca powstania Gorajca. W pracy tej konsultowała się z naszym Rodakiem ks. dr Wojciechem Olechem, który wówczas piastował funkcję Kanclerza w Kurii Biskupiej w Lublinie.
Zawodowo Śp. Anna pracowała jako nauczyciel w Szkole Przysposobienia Rolniczego w Gorajcu (1961-1972), a później w Gromadzkiej Radzie Narodowej jako zootechnik. Uczniom i okolicznym rolnikom dała się poznać jako solidny fachowiec. Bardzo ważną sprawą dla niej była edukacja. Wg relacji tutejszych ludzi, Zmarła wprost prosiła rodziców, by kształcili swoje dzieci. Toteż nam mieszkańcom Gorajca pozostanie w pamięci jako wielki społecznik – organizator życia kulturalnego. Ta wyjątkowa postawa, to kontynuacja działalności Jej wielkiego przodka ANDRZEJA POZNAŃSKIEGO – społecznika i patrioty, który za swoją działalność został zesłany przez zaborcę na Syberię.
„Działalnością społeczną w Gorajcu zajmowałam się do 1975 r., do czasu wyjazdu z Gorajca” – to wpis zmarłej w „Kronice … Klubu”.
Ludzi działających na rzecz społeczności lokalnej jest zawsze za mało. To oni nadają kolorów życiu codziennemu. Śp. Anna Gozdecka jest przykładem dla nas do budowania wrażliwości na potrzeby innych ludzi.
Nieodżałowanej pamięci Anna Gozdecka pozostaje cząstką naszej historii.
Niech spoczywa w pokoju
Gorajec, 02 czerwca 2020 r.

Gozdecka

Wyróżnione

Przeczytaj również...