MISYJNE DZIEŁO „ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ”

Opublikowano: 18 stycznia, 2020

Misyjne Dzieło „Adopcja na odległość”

Zrealizowaliśmy konieczne warunki do pomocy wybranemu dziecku w Ugandzie, by mogło uczęszczać do szkoły.
Został wykonany przelew bankowy – kwoty 1000 zł z przeznaczeniem na opłacenie szkoły i jednego posiłku dziennie.
Osobą odpowiedzialną za koordynację adopcji jest Ojciec Józef Matuła – franciszkanin, z którym nawiązaliśmy kontakt. Pracuje on na Misji w Kakooge/Uganda. Tym samym w ramach Programu „Adopcja na odległość” szkoła nasza została przydzielona do tejże Misji.
Kiedy formalności w Afryce zostaną dopełnione i konkretne dziecko zostanie włączone do programu pomocy materialnej, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego (zaczyna się w lutym), otrzymamy informacje o dziecku/uczniu, które będzie przez nas sponsorowane.
Jest jeszcze możliwość przystąpienia chętnych osób do Programu Adopcji.
Link, pod którym są zawarte podstawowe informacje https://misje.franciszkanie.pl/adopcja-na-odleglosc/

Oto fragment maila przesłanego przez Ojca J. Matułę: „Do końca stycznia mamy Wakacje w Ugandzie. Dzieci idą do szkoły dopiero w pierwszych dniach Lutego, natomiast fundusze z Krakowa są nam przesyłane dopiero w Lutym/ Marcu. … Pieniądze, które zostały nam przesłane w ostatnim semestrze wystarczają na opłacenie kolejnego termu (kresu nauki ucznia – tutaj nie ma semestrów w szkole tylko rok szkolny podzielony jest na 3 termy w sumie ok. 10 miesięcy nauki)”.
I życzenia przesłane przez Ojca do naszej społeczności szkolnej:
„Pokój i Dobro!
Szanowna Pani Dyrektor!
Pani Alino dziękujemy Pani i Wam wszystkim ze Szkoły Podstawowej w Gorajcu za przystąpienie do Adopcji na odległość! BÓG ZAPŁAĆ!
Bardzo się cieszę! …
Pozdrawiam Panią Dyrektor, oraz całe grono pedagogiczne wraz z uczniami! Wszystkiego najlepszego w nowym roku! Niech Was Pan JEZUS zawsze obficie błogosławi i Duch Święty napełnia Mądrością i Poznaniem oraz Radością, Pokojem i Dobrem, wytrwałością i siłą na każdy dzień!
z modlitwą i błogosławieństwem
Fr. Józef Matuła OFMConv
<><”
Poniżej fotografie: Ojciec J. Matuła i dzieci z Misji – zakończenie roku szkolnego.

Koniec roku szkolnego O Matuła    zakończenie roku dzieci i ojciec   ?????????????????????????????????????????????????????????????????

Wyróżnione

Przeczytaj również...