NAJWAŻNIEJSZE TERMINY ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM REKRUTACYJNYM DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Opublikowano: 12 sierpnia, 2020

1) Do 4 sierpnia br. do godz. 15:00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób
określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje. W 2020 r. możliwe jest:
a) przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem
kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
ALBO
b) przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej
skanu/zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
2) 12 sierpnia br. ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej.
3) Od 13 sierpnia do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został
zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone
Szczegóły dotyczące harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok
szkolny 2020/2021 są dostępne na:
• stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (https://www.gov.pl/web/
edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny20202021)
• stronach internetowych kuratoriów oświaty
• stronach internetowych poszczególnych szkół ponadpodstawowych.

dr Marcin Smolik
dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

116710974_3098265813583780_1977120569433779637_n

Wyróżnione

Przeczytaj również...