„Narodowe Czytanie 2023”

Opublikowano: 11 września, 2023

W przeddzień 12. edycji Narodowego Czytania w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gorajcu odbyło się spotkanie, w którym nauczyciele i pracownicy naszej szkoły zaprezentowali wybrane fragmenty tegorocznej lektury Narodowego Czytania – powieść „ Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Na wstępie p. Joanna Urban przedstawiła uczniom najistotniejsze informacje dotyczące dzieła, podkreślając jego walory artystyczne oraz przedstawiając konteksty historyczno- patriotyczny.

Fragmenty utworu zaprezentowali: p. Dyrektor Wiesława Śliwińska-Wyłupek, ks. Krzysztof Bylina, p. Teresa Harkot, p. Krystyna Jachymek-Kurek, p. Barbara Polska, p. Stanisława Mazurek, oraz p. Małgorzata Szkołut.

Mamy nadzieję, że lektura „Nad Niemnem” pozwoliła naszym uczniom lepiej zrozumieć wielkość powstania styczniowego- zrywu narodowego, którego 160. rocznicę wybuchu obchodzimy w bieżącym roku.

Wyróżnione

Przeczytaj również...