ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Opublikowano: 29 lipca, 2020

31 lipca

W najbliższy piątek, tj.  31 lipca 2020 r., w godzinach 9:00 – 12:00, Absolwenci  klasy  ósmej  będą  mogli odebrać zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Zgłaszając się do sekretariatu należy pamiętać o zachowaniu środków ochrony indywidualnej – dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły, zasłonięte usta i nos, przygotowany własny długopis do potwierdzenia odbioru, zachowanie dystansu  między osobami.

Na wniosek Rodzica skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany za pomocą poczty e-mail.
Absolwenci będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali
z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywać się będzie  za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali w dniu zakończenia roku szkolnego. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 31 lipca br. od godz. 10:00.

Pozdrawiam
Alina Smarkala

 

Wyróżnione

Przeczytaj również...