„Poprzez doświadczenie uczymy się najefektywniej, ponieważ wówczas poznajemy świat wszystkimi naszymi zmysłami”

Opublikowano: 2 marca, 2023

Dnia 28 lutego 2023 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gorajcu, Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Zygmunta Pisarskiego w Czarnymstoku i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaburzu odwiedzili Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, aby uczestniczyć w praktycznych pokazach chemicznych.

W Auli A Wydziału Chemii, w atmosferze zabawy i z dużą dozą humoru, pracownicy naukowi prezentowali ciekawe, nietypowe eksperymenty i doświadczenia chemiczne, trudne lub niemożliwe do wykonania w warunkach szkolnych, ale też takie, które przy pomocy prostych środków można przeprowadzić we własnym zakresie. Nasi uczniowie czuli się tam, jak prawdziwi studenci. Z zaciekawieniem przypatrywali się prezentowanym doświadczeniom i chłonęli przekazywaną wiedzę.

Zajęcia prowadzone były głównie w formie pokazów, część jednak odbyła się przy asyście młodzieży. Z naszej szkoły do wykonywania doświadczeń zgłosili się: Mikołaj Biernat- Birkowski i Kacper Kwapisz. Wszyscy bardzo dobrze poradzili sobie z wyznaczonymi zadaniami.

Podczas prezentacji przeprowadzane były najbardziej wybuchowe i spektakularne doświadczenia. Tego typu demonstracje pomagają w zapamiętaniu i zrozumieniu wiedzy zdobytej w szkole a czasem zainteresują młodych ludzi do tego stopnia, że wiążą oni swoją dalszą drogę naukową z kierunkami przyrodniczymi. Dodatkowo są doskonałym pomysłem na popularyzację chemii, rozwój myślenia naukowego, pasji badawczych wśród uczniów

w różnym wieku. Mamy więc nadzieje, że nasza młodzież w przyszłości dobrze wykorzysta zdobytą dzisiaj wiedzę.

Bez tytułu

Wyróżnione

Przeczytaj również...