POWRÓT UCZNIÓW KLAS I – III DO SZKOŁY OD 18 STYCZNIA 2021 R.

Opublikowano: 14 stycznia, 2021
Po raz kolejny, po bardzo długiej przerwie świąteczno-feryjnej oraz długim okresie nauczania zdalnego, decyzją Ministra Edukacji i Nauki, uczniowie klas I-III powrócą do zajęć stacjonarnych.
Uczniowie klas IV-VIII niestety, w dalszym ciągu będą się uczyć zdalnie.
Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji domowej.
Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć je w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
Stołówka szkolna będzie pracować bez zmian.
Zapewniony będzie dowóz uczniów/dzieci do szkoły, z tym że nastąpi zmiana w godzinie przyjazdu busa na przystanek w Podborczu i Gorajcu- Stara Wieś (koło kościoła), samochód będzie ok. godz. 7:50. Na pozostałych przystankach bez zmian.
W dalszym ciągu obowiązują zasady sanitarne wprowadzone w dniu 1 września 2020 r.
Rekomendowany jest kontakt rodziców z wychowawcą z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
W związku z powrotem do zajęć, zostały przygotowane nowe, zaktualizowane wytyczne.
Powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym.
Wspólnie z GIS i MZ, MEiN przygotowało wytyczne dla szkół.
Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa.
Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już nam z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.
Zachęcam do zapoznania się z wytycznymi.
Alina Smarkala – dyrektor szkoły
dzieci do szkoły  od 18 stycznia 2021

Wyróżnione

Przeczytaj również...