PRACA PORADNI W CZASIE EPIDEMII

Opublikowano: 22 listopada, 2020

Otrzymaliśmy informację  od p. Joanny Dunal – dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Zamościu, że placówka nie jest objęta zdalną formą pracy, tylko nadal realizuje swoje zadania w trybie stacjonarnym. Przeprowadza badania diagnostyczne, prowadzi terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną oraz udziela porad i konsultacji, zarówno w siedzibie Poradni w Zamościu, jak i w oddziale zamiejscowym w Szczebrzeszynie. Na podstawie badań na bieżąco wydawane są dokumenty postdiagnostyczne – opinie oraz orzeczenia.
Praca odbywa się z zachowaniem wprowadzonych procedur i zasad sanitarnych.
W trosce o dzieci, które przebywają na terenie Poradni, ograniczane jest do niezbędnego minimum przebywanie osób z zewnątrz w placówce. Rodzice, w miarę możliwości, oczekują na dzieci poza budynkiem Poradni. Wszystkie wizyty są umawiane telefonicznie. Telefonicznie udzielane są również wszelkie informacje.

poradnia nr 2

Wyróżnione

Przeczytaj również...