PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTÓW

Opublikowano: 29 marca, 2020

Szanowni Rodzice ósmoklasistów,
w dniach 30 marca – 1 kwietnia br. dzieci Wasze przystąpią do próbnego egzaminu.
Informacja nt. formy przeprowadzenia egzaminu została przekazana uczniom przez wychowawcę.
Proszę Was o zadbanie, aby dzieci miały zapewnione odpowiednie warunki do pracy, tj. spokój, najlepiej odrębny pokój z dostępem do Internetu. Aby egzamin ten był przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu, tj. godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem, samodzielne rozwiązywanie pracy przez uczniów.

Drodzy Uczniowie,
egzamin przeprowadzony będzie w warunkach domowych, więc odpowiedzialność za samodzielność pracy leży po Waszej stronie. Na podstawie uzyskanych przez Was wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów nie będą wystawiane oceny cząstkowe. Będzie on przeprowadzony wyłącznie w celach informacyjnych. Da Wam możliwość przekonania się, jakie wiadomości i umiejętności opanowaliście już w stopniu zadawalającym, a co wymaga jeszcze doskonalenia.
W tych dniach nie będą Wam przesyłane materiały edukacyjne do pracy z przedmiotów, które są w planie zajęć, abyście mogli spokojnie skupić się nad arkuszami egzaminacyjnymi.

Poniżej link z informacjami nt. egzaminu:
http://www.oke.krakow.pl/…/…/files/20200324%20Proba%20E8.pdf

Życzę powodzenia w próbie egzaminacyjnej✊
Dbajcie o siebie! – Alina Smarkala – dyrektor szkoły.

safe_image.php

Wyróżnione

Przeczytaj również...