Procedury bezpieczeństwa podczas egzaminu ósmoklasisty 2021

Opublikowano: 21 maja, 2021

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z „Procedurami bezpieczeństwa podczas egzaminu ósmoklasisty” umieszczonymi poniżej:

 Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej w Gorajcu w czasie przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty – 2021 r.

W/w dokument zostanie dodatkowo przesłany Rodzicom i Uczniom klasy 8 na indywidualne konta w dzienniku elektronicznym LIBRUS Synergia .

bez_tytulu

Wyróżnione

Przeczytaj również...