REKRUTACJA 2022/2023

Opublikowano: 18 marca, 2022

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
w Publicznej Szkole Podstawowej w Gorajcu na rok szkolny 2022/2023

DEKLARACJA o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023

Rodzice, którzy chcą by dziecko nadal uczęszczało do naszego oddziału przedszkolnego
w roku szkolnym 2022/2023, zobowiązani są do złożenia pisemnej deklaracji
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Gorajcu w terminie do 21 marca 2022 r.

Deklaracje dostępne są u wychowawcy, ewentualnie w sekretariacie szkoły. Istnieje też możliwość pobrania deklaracji w dzienniku elektronicznym Librus, która zostanie umieszczona w wiadomości do Rodziców / lub ze strony szkoły: https://szkola.gorajec.pl (zakładka: Rekrutacja).   

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gorajcu w roku szkolnym 2022/2023

Rodzice, którzy chcą by dziecko było przyjęte do naszego oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023, proszeni są do złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gorajcu w terminie do 21 marca 2022 r.

Wnioski  dostępne są w sekretariacie szkoły. Istnieje też możliwość pobrania dokumentu
ze strony szkoły: https://szkola.gorajec.pl (zakładka: Rekrutacja).   

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorajcu na rok szkolny 2022/2023

Rodzice, których dziecko w przyszłym roku szkolnym będzie rozpoczynało naukę w klasie pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorajcu, winni złożyć odpowiedni wniosek
w terminie do 21 marca 2022 r. 

                                                                                               
Wniosek jest dostępny u wychowawcy, ewentualnie w sekretariacie szkoły. Istnieje też możliwość pobrania wniosku w dzienniku elektronicznym Librus, który zostanie umieszczony w wiadomości do Rodziców / lub ze strony szkoły: https://szkola.gorajec.pl (zakładka: Rekrutacja). 

rekrutacja

Wyróżnione

Przeczytaj również...