REKRUTACJA 2024/2025

Opublikowano: 22 lutego, 2024

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2024 Wójta Gminy Radecznica dotyczącego harmonogramu postępowania rekrutacji w szkołach podstawowych na terenie Gminy Radecznica
od dnia 11 marca 2024 r.
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gorajcu
rozpoczynamy rekrutację na nowy rok szkolny 2024/2025.

Wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
oraz do klasy pierwszej będzie można pobrać w sekretariacie szkoły
lub ze strony internetowej https://szkola.gorajec.pl/
z zakładki „Uczniowie i Rodzice/Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025”
i złożyć w sekretariacie szkoły od dnia 11 marca 2024 r. do dnia 20 marca 2024 r.

      Natomiast Rodzice dzieci już uczęszczających do oddziału przedszkolnego składają deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2024/2025,
którą również będzie można pobrać w sekretariacie szkoły
lub ze strony internetowej https://szkola.gorajec.pl/
z zakładki „Uczniowie i Rodzice/Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025”
i złożyć w sekretariacie szkoły od dnia 11 marca 2024 r. do dnia 20 marca 2024 r.

Wyróżnione

Przeczytaj również...