ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

Opublikowano: 4 października, 2019

W dniu dzisiejszym obchodziliśmy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. W trakcie przygotowań do tego przedsięwzięcia, spośród wszystkich uczniów został wyłoniony Patrol Egzaminacyjny i Komisja Egzaminacyjna. Tworzyli je uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki ze znajomości tabliczki mnożenia w poszczególnych klasach. Patrol Egzaminacyjny pod opieką p. Łukasza Rusztyna – koordynatora szkolnego udał się poza teren szkoły, do pobliskich sklepów, gdzie chętni, okoliczni mieszkańcy odpytywani byli z tabliczki mnożenia.
Natomiast Komisja Egzaminacyjna w szkole sprawdzała znajomość tabliczki mnożenia wśród uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców. Dla wszystkich chętnych egzamin przeprowadzany był przy stoliku egzaminatorów (wejście do świetlicy). Zdający wybierali jedną formę przeprowadzenia egzaminu spośród podanych:
– odpytywanie ustne po wylosowaniu pytań,
– odpytywanie pisemne po wylosowaniu pytań,
– podanie odpowiedzi na wylosowanie pięciu kart matematycznych Grabowskiego „Tabliczka mnożenia”, dostarczyła je Katarzyna Smarkala – uczennica klasy drugiej.
Przygotowane zadania były o różnym stopniu trudności.
Osobie, która zdała egzamin z tabliczki mnożenia, Egzaminator nadawał tytuł „Eksperta Tabliczki Mnożenia”. Dla zainteresowanych przygotowane były „Legitymacje Eksperta Tabliczki Mnożenia”.
Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji, pobudziły chęć zdrowej rywalizacji. Wspólna zabawa zachęciła ich do dalszej nauki, a matematyczne święto na długo zostanie w ich pamięci. Musimy pamiętać, że matematyka jest przedmiotem, który towarzyszy nam przez całe życie, w każdej chwili – kiedy patrzymy na zegarek, wstukujemy numer telefonu, liczymy kieszonkowe… Wszędzie otaczają nas liczby, musimy umieć sobie z nimi radzić, dlatego znajomość tabliczki mnożenia jest konieczna.
Miejmy nadzieję, że to matematyczne święto, wejdzie na stałe do naszego szkolnego kalendarza. Gratulujemy wszystkim „Ekspertom Tabliczki Mnożenia”, dziękujemy uczniom, którzy włączyli się w organizację tego dnia!

Z powodu wycieczki w dniu dzisiejszym do Lublina, nie wszyscy uczniowie mogli wykazać się znajomością tabliczki mnożenia. Będzie taka możliwość, gdy spotkamy się po weekendzie.

Obraz może zawierać: 12 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją, dziecko i w budynku

 ?????????????????????????????????????????????????????????????????                           ?????????????????????????????????????????????????????????????????

Wyróżnione

Przeczytaj również...