UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Opublikowano: 2 sierpnia, 2022

W dniu dzisiejszym społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorajcu spotkała się na Mszy Św. i uroczystym apelu podsumowującym pracę w bieżącym roku szkolnym. Pani Dyrektor Wiesława Śliwińska-Wyłupek podziękowała Nauczycielom, Pracownikom Szkoły, Rodzicom i Uczniom za pracę, zaangażowanie w szereg działań i przedsięwzięć realizowanych w naszej palcówce i poza nią. Dzieci i młodzież za wysokie i bardzo dobre wyniki w nauce otrzymała świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe i dyplomy, a Rodzice podziękowania za owocną współpracę na rzecz Rady Rodziców. Szczególne życzenia skierowane zostały do Uczniów klasy ósmej, którzy już od września rozpoczną naukę w wybranych przez siebie szkołach ponadpodstawowych.

Pani Dyrektor podziękowała wszystkim darczyńcom, którzy wspierali finansowo nasze przedsięwzięcia związane z zakupem pomocy dydaktycznych i działania dotyczące nadania imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego Publicznej Szkole Podstawowej w Gorajcu.

290166090_5126344660775875_3255944980437650323_n

Wyróżnione

Przeczytaj również...