„W KRAINIE MSZARÓW I SZUWARÓW”

Opublikowano: 16 maja, 2023
Dnia 12 maja 2023 r. uczniowie klas IV- VIII uczestniczyli w wycieczce szkolnej do Roztoczańskiego Parku Narodowego, gdzie wzięli udział w zajęciach przyrodniczych w ramach pakietu działań edukacyjnych: „Ochrona gatunków i siedlisk Natura 2000 na obszarze Roztoczańskiego Parku Narodowego” dofinansowanego ze środków UE z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Udział w programie edukacyjnym był bezpłatny.
Podczas wycieczki uczniowie zwiedzili wystawę stałą, przyrodniczą Parku pt. „W krainie jodły, buka i tarpana” oraz obejrzeli film o RPN. Następnie przy rozpalonym ognisku zjedli pieczone kiełbaski. Kolejnym punktem programu było przejście szlakiem na Bukową Górę i nad stawy „Echo” do Ostoi Konika Polskiego. Podczas spaceru uczniowie w grupach pracowali nad rozwiązaniem zadań tj. wyszukiwanie różnych obiektów i zaznaczanie ich na karcie pracy czy rozpoznawanie przy pomocy aplikacji na telefon BirdNET ptaków na podstawie ich śpiewu. Najlepiej z przydzielonych zadań wywiązała się klasa V.
Roztoczański Park Narodowy to wspaniałe miejsce do pogłębienia wrażliwości uczniów na sprawy ochrony rodzimej przyrody oraz kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych. Warto tam pojechać jeszcze raz.

Wyróżnione

Przeczytaj również...