Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Opublikowano: 20 września, 2019

SU-grafika-1-300x228

Dnia 20 września 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Gorajcu, odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Były one poprzedzone kampanią wyborczą. Kandydaci do SU przygotowali bardzo ciekawe i oryginalne plakaty, przedstawiające najważniejsze punkty swojego programu.
Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów, wyłoniono następujące osoby do Zarządu SU:
Przewodniczący:                  Oliwia Łosiewicz, kl. VIII
Z-ca przewodniczącego:    Karol Łaba, kl. VII
Sekretarz:                                Małgorzata Charkot, kl. VIII
Opiekunem Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020 jest:
pan Łukasz Rusztyn.
Wszystkim kandydatom dziękujemy za udział. Głosującym za wysoką frekwencję,
a zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

?????????????????????????????????????????????????????????????????

Wyróżnione

Przeczytaj również...