ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Opublikowano: 23 czerwca, 2020

Informuję, że ze względu na pandemię koronawirusa i związane z tym ograniczenia, zakończenie roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Gorajcu odbędzie się 26.06.2020 r. w dwóch formach:
1. w formie tradycyjnej – wyłącznie dla uczniów klasy ósmej i siódmej o godz. 9.30 na sali gimnastycznej, żeby ósmoklasiści mieli okazję po raz ostatni spotkać się i pożegnać z młodszymi kolegami i ze szkołą,
2. uczniowie pozostałych klas będą odbierali świadectwa indywidualnie, w wyznaczonych przez wychowawcę terminach, wg następującego harmonogramu:

Godziny Klasy
9:30 – 10:30 trzecia
10:30 – 11:30 druga, piąta
11:30 – 12:30 pierwsza, szósta
Natomiast dzieci z oddziału przedszkolnego zapraszamy po odbiór dyplomów w czwartek, tj. 25 czerwca od godz. 10:00. Wręczy je p. Mirosław Krupa, gdyż wychowawczyni- p. Grażyna Malinowska jest na zwolnieniu lekarskim.
W dniu zakończenia roku szkolnego obowiązuje strój galowy.
Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci, zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbywać się będzie zgodnie z niżej przedstawionymi wytycznymi:
1. Uczniowie klasy ósmej odbierają świadectwa obowiązkowo, natomiast dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas I – VII dobrowolnie.
2. Zainteresowanych odbiorem dokumentów w innym terminie zobowiązuje się do ustalenia daty i godziny w sekretariacie szkoły (84- 6810560).
3. Zaleca się, aby w miarę możliwości, uczniowie zgłaszali się samodzielnie (bez rodziców) po odbiór świadectw, nagród, dyplomów.
4. Dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas 1-3, proszeni są o wchodzenie/wychodzenie do/ze szkoły bocznym wejściem, natomiast pozostali uczniowie (klas 5-8) – głównym.
5. W przypadku rodzeństwa, będzie możliwość odbioru świadectw w tym samym czasie.
6. Na terenie szkoły obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk i noszenia maseczki.
7. Uczniowie powinni unikać większych skupisk, zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych na terenie szkoły.
8. Wrażeniami z kolegami uczniowie winni dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań
w grupie, np. po wyjściu ze szkoły.
9. Uczniów klas ósmych obowiązuje długopis (konieczność potwierdzenia odbioru świadectwa i kopii).
Alina Smarkala – dyrektor szkoły

105013246_2994432150633814_5828446128936599836_n

Wyróżnione

Przeczytaj również...