ZARZĄDZENIE nr 4/2015/2016

ZARZĄDZENIE nr  4/2015/2016

Dyrektora  Zespołu  Szkół w  Gorajcu z dnia 23 września  2015 r.
w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572) oraz § 5 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016:
Szkoła Podstawowa: 04.01.2016r.,  05.01.2016r., 05.04.2016r.,   02.05.2016r.,   27.05.2016r.,  13.06.2016r.;

Gimnazjum: : 04.01.2016r.,  05.01.2016r., : 18.04.2016r.,   19.04.2016r., 20.04.2016r.,  02.05.2016r.,  27.05.2016r., 13.06.2016r.

 

§ 2

W załączniku do zarządzenia znajduje  się uzasadnienie wybranych dni wolnych.

 

§ 3

 

W dniach tych będzie zapewniona opieka nad uczniami, którzy zgłoszą się do szkoły.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o Dyrektora Zespołu Szkół: Alina Smarkala

 

 

 

ZAŁĄCZNIK   do  ZARZĄDZENIA  nr   4/2015/2016

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016, uzasadnione organizacją pracy szkoły  lub potrzebami społeczności lokalnej.

 

Termin Przyczyna
Zespół Szkół

w Gorajcu4-5 stycznia 2016 r.poniedziałek i wtorek poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy – Święto Trzech Króli5 kwietnia 2016r.sprawdzian szóstoklasisty18, 19, 20 kwietnia 2016r.egzamin gimnazjalny2 maja 2016 r.poniedziałek poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy – Święto Konstytucji 3 Maja27 maja 2016 r.piątek po dniu ustawowo wolnym od pracy – Boże Ciało 13 czerwca 2016r.Odpust  w Bazylice w Radecznicy

 

 

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Sprzątanie świata

W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły włączyli się wzorem lat poprzednich  w akcję ,,Sprzątania świata”, przebiegającą pod hasłem ,,Wyprawa- poprawa”. Akcję, która miała miejsce 17 września poprzedziło rozpoznanie miejsc, które należy szczególnie posprzątać. Dotyczyło to w szczególności terenu boiska na tzw. ,,Grądku” na którym miał się odbyć w najbliższą niedzielę coroczny  zjazd zaprzęgów konnych oraz otoczenia remizy strażackiej w Starej Wsi. Te miejsce i kilka innych pięknie i z zaangażowaniem posprzątali nasi uczniowie, będący pod opieką swoich nauczycieli i wychowawców. Akcja została zauważona przez naszych mieszkańców, którzy w rozmowach indywidualnych chwalili tą działalność. Życzylibyśmy wszystkim, aby w następnych latach było coraz mniej miejsc do posprzątania, i wszyscy dbali o swoje środowisko.

M. Szkołut

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Misja Przyroda Zielone Szkoły w Parkach Narodowych

 W dniach 21.09-25.09.2015r. 36 uczniów naszego gimnazjum wraz z 4 nauczycielami uczestniczyło w unijnym projekcie Misja Przyroda Zielone Szkoły w Parkach Narodowych. Projekt realizowaliśmy w Roztoczańskim Parku Narodowym.
Celem naszych działań było budowanie wśród uczniów świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze i kulturowe własnego regionu.
Edukacja odbywała się poprzez zabawę, ćwiczenia terenowe oraz pracę metodą projektów. Z każdego dnia uczniowie zamieszczali krótkie relacje
i zdjęcie na facebook`u.
Zapraszamy do polubienia naszej strony.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Paintball

W dniu 23 września 2015r. uczniowie klasy IIIa i IIIb pod opieką pani Anny Kurzyńskiej-Puk, pana Zbigniewa Buczka oraz pana Piotra Wanata wzięli udział w wycieczce integracyjnej typu Paintball w Momotach Dolnych. Celem wycieczki była nie tylko integracja zespołu klasowego, ale również propagowanie zdrowej rywalizacji opartej na zasadzie fair play, budowanie teamu w klasie, promowanie i upowszechnianie sportu oraz aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Na miejscu przedstawiono nam regulamin i zasady bezpiecznego turnieju paintballowego. Uczniowie otrzymali kombinezony, maski ochronne oraz markery wyposażone w kulki wypełnione farbą na bazie żelatyny spożywczej. Następnie zostali podzieleni na drużyny paintballowe. Na szczęście wszyscy uczestniczy zakończyli turniej bez urazów, a jedynie z kolorowym śladem na kombinezonie…
Wspólna zabawa dostarczyła wszystkim ogromnych emocji oraz niezapomnianych wrażeń.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

UWAGA

W dniu 08 października ( czwartek) 2015 roku odbędzie się wycieczka dla uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej i Gimnazjum do Energylandii w Zatorze. Koszt wycieczki dla uczniów szkoły podstawowej wynosi 130 złotych, natomiast dla uczniów gimnazjum 140 złotych.
Koszt wycieczki obejmuje: przejazd, bilet wstępu, dwudaniowy obiad, dodatkowe ubezpieczenie uczestników.

Zapisy na wycieczkę prowadzi P. Sebastian Plewa

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Dnia 16.09.2015r. zostały przeprowadzone wybory do Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole.
Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie. W głosowaniu wzięło udział 91 uczniów, którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród 3 kandydatów. Wśród wszystkich głosów oddanych, 4 były nieważne. Przewodniczący klas czuwali nad prawidłowym przebiegiem wyborów.

Oto jak przedstawiają się wyniki wyborów:

  1. Joanna Mazur- Przewodnicząca SU
  2. Aleksandra Osman- Zastępca
  3. Gabriela Tutka- Skarbnik

Wszystkim  serdecznie gratulujemy !!!

Opiekunem SU pozostaje pani Anna Kurzyńska-Puk natomiast Rzecznikiem Praw Ucznia pan Leszek Różański.

 

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE RADECZNICA

Treść regulaminu…

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW

Treść regulaminu.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

ZARZĄDZENIE nr 1/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Gorajcu z dnia 02 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Treść zarządzenia.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Witamy po wakacjach!

Uczniowie Zespołu Szkół w Gorajcu we wtorek 1 września uroczyście rozpoczęli nowy rok szkolny 2015/ 2016.

Pierwszym elementem uroczystości była wspólna Msza Święta w Kościele Parafialnym w Gorajcu.

Następnie społeczność szkolna: nauczyciele, uczniowie i rodzice zgromadzili się na sali gimnastycznej, gdzie zostali gorąco powitani przez Dyrektor Szkoły- p. Alinę Smarkala, która przywitała zgromadzonych gości a swoją szczególną uwagę skierowała do wszystkich uczniów po raz pierwszy przekraczających próg naszej szkoły.

Samorząd Uczniowski pod kierunkiem p. Anny Kurzyńskiej- Puk aktywnie włączył się w organizację uroczystości przygotowując montaż słowno- muzyczny.

Po części oficjalnej odbyło się spotkanie uczniów z wychowawcami.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe