Konkurs Wiedzy o Biblii i Kościele

19 listopada 2015 roku w Zespole Szkół w Gorajcu odbył się etap szkolny Konkursu Wiedzy o Biblii i Kościele. Ze szkoły podstawowej udział wzięli: Kamila Kwapisz, Marta Polak
i Natalia Szczepanek z kl. V. W kategorii gimnazjum szkołę reprezentowali: Dawid Furlepa
z kl. I, Dominik Dubaj z kl. IIIa, Aleksandra Hołowińska, Joanna Mazur i Milena Sołtys
z kl. IIIb. Do etapu powiatowego awansowała Aleksandra Hołowińska z kl. IIIb.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!!

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Pielgrzymka młodzieży do Zabawy

W dniach 13-14 listopada 2015 roku odbyła się pielgrzymka młodzieży biorącej udział w II Diecezjalnym Konkursie o bł. Karolinie Kózce i ŚDM do Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie. Podczas pielgrzymki młodzież uczestniczyła w Mszy Świętej oraz Adoracji w Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie, Drodze Krzyżowej Szlakiem Męczeństwa bł. Karoliny, modlitwie przy Pomniku Ofiar Wypadków Drogowych i Komunikacyjnych,
a także odwiedziła dom rekolekcyjny im. bł. Karoliny w Rzeszowie. W wyjeździe wzięło udział 35 osób z Zamościa, Hrubieszowa, Tyszowiec, Krynic, Korytkowa Dużego, Gorajca wraz z katechetami oraz Asystentem Diecezjalnym KSM ks. Stanisławem Książkiem. Naszą szkołę reprezentowały uczennice: Joanna Mazur i Aleksandra Osman.

Załącznik

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

DO NIEPODLEGŁEJ …

Dnia 13 listopada uczniowie Zespołu Szkół w Gorajcu uczestniczyli w uroczystym apelu z okazji 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W specyficzny klimat święta wprowadził społeczność szkolną montaż słowno- muzyczny przygotowany przez uczniów gimnazjum. Dodatkowych wzruszeń dostarczyły fragmenty filmów: „Pan Tadeusz”, „Lawa” oraz „Nad Niemnem”, które ukazywały wymowne prawdy historyczne ,tak ważne dla naszej Ojczyzny. Uczniowie z szacunkiem pochylili swe głowy przed wszystkimi, którzy nam wolność przynieśli. Przywoływany w inscenizacji dorobek pokoleń jest przecież swoistą „ arką przymierza między dawnymi a młodszymi laty”, bo literackie, malarskie, muzyczne i filmowe dzieła to dla nas tradycja święta.
Uczniów do apelu przygotowali: p. Joanna Urban, p. Wiesława Śliwińska- Wyłupek, p. Katarzyna Jarosławska oraz p. Waldemar Pasek.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

„Pamięci tych, którzy odeszli w maju 1942r.”

W dniu 15 listopada 2015r. w „Dębrówce” w Gorajcu Zagroble odbyła się uroczystość upamiętniająca Żydów zamordowanych 14 maja 1942r. przez Niemców i pochowanych w lasku. Miejsce pochówku–z inicjatywy Pani Emilii Sitarz, nauczycielki Szkoły Podstawowej w Zaburzu – wskazali mieszkańcy Gorajca Zagroble, a Pan Zbigniew Niziński z Fundacji „Pamięć, Która Trwa” zadbał o umieszczenie tablicy. W mogile spoczywa 12 mieszkańców Gorajca pochodzenia żydowskiego.
W uroczystości wzięli udział: Pan Zbigniew Niziński z Warszawy, 120 osób z Izraela- w tym większość młodzieży, Wójt Gminy Radecznica – Pan Edward Polak z małżonką oraz sołtys wsi Gorajec Zagroble, Pani Teodora Wypych.
Naszą szkołę reprezentowali: Pani Dyrektor Alina Smarkala, Pani Teresa Kwiatkowska, Pani Wiesława Wyłupek, Pani Helena Wolanin oraz  uczniowie  klasy II i III gimnazjum: Renata Krzyszczak, Aleksandra  Osman, Kamila  Wasil, Aleksandra Kaziród, Justyna  Staszczuk, Piotr Bielak  i Dominik  Szczepanek. Przybyli również absolwenci szkoły, rodzice, mieszkańcy Gorajca, nauczyciele emeryci i nauczyciele z  Gminy Radecznica.
Uroczystość prowadził Pan Alex Beck- Polak urodzony w Poznaniu, a obecnie mieszkający w Izraelu. Na początku głos zabrał Pan Wójt  Edward Polak, który przypomniał historię Żydów mieszkających na terenie Gminy Radecznica oraz tych pomordowanych
w 1942r. W dalszej części uczniowie naszego gimnazjum recytowali utwory polskich
i żydowskich poetów nawiązujące do okresu II wojny światowej. Wystąpiła również młodzież izraelska z przygotowanym programem słowno-muzycznym. Następnie zostały odśpiewane hymny państwowe, po czym młodzież z Izraela umieściła na pomniku kamyki, na których wcześniej wyryto słowa hymnu izraelskiego, a  Pan Wójt i Pani Dyrektor złożyli wieńce.
W podziękowaniu młodzież izraelska uścisnęła dłonie stojących obok uczniów i nauczycieli. Po części oficjalnej miały miejsce prywatne rozmowy w przyjacielskim nastroju.
Spotkanie dzisiejsze było długo wyczekiwanym wydarzeniem. Potrzeba było ponad
70 lat, aby uczcić pamięć i miejsce pochówku pomordowanych mieszkańców Gorajca narodowości żydowskiej.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Ogłoszenie

W dniu 15 listopada 2015 roku o godz. 11.00 w lasku „Dębrówka” w Gorajcu Zagroble odbędzie się odsłonięcie tablic upamiętniających zamordowanych mieszkańców Gorajca narodowości żydowskiej podczas II wojny światowej.
Uroczystość odbędzie się pod patronatem Fundacji „Pamięć, która trwa”  z udziałem przedstawicieli narodu żydowskiego oraz uczniów, rodziców i nauczycieli Zespołu Szkół
w Gorajcu i mieszkańców Gorajca.
Serdecznie zapraszamy

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Konkurs „Wierność bł. Karoliny Kózki”

23 października 2015 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Biłgoraju odbył się etap rejonowy Konkursu o bł. Karolinie i ŚDM. Nasze gimnazjum reprezentowały uczennice kl. III b Aleksandra Hołowińska, Joanna Mazur i Milena Sołtys. Joanna Mazur zakwalifikowała się do etapu diecezjalnego, który odbędzie się 16 listopada 2015 roku w Zamościu.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

ZARZĄDZENIE nr 4/2015/2016

ZARZĄDZENIE nr  4/2015/2016

Dyrektora  Zespołu  Szkół w  Gorajcu z dnia 23 września  2015 r.
w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572) oraz § 5 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016:
Szkoła Podstawowa: 04.01.2016r.,  05.01.2016r., 05.04.2016r.,   02.05.2016r.,   27.05.2016r.,  13.06.2016r.;

Gimnazjum: : 04.01.2016r.,  05.01.2016r., : 18.04.2016r.,   19.04.2016r., 20.04.2016r.,  02.05.2016r.,  27.05.2016r., 13.06.2016r.

 

§ 2

W załączniku do zarządzenia znajduje  się uzasadnienie wybranych dni wolnych.

 

§ 3

 

W dniach tych będzie zapewniona opieka nad uczniami, którzy zgłoszą się do szkoły.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o Dyrektora Zespołu Szkół: Alina Smarkala

 

 

 

ZAŁĄCZNIK   do  ZARZĄDZENIA  nr   4/2015/2016

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016, uzasadnione organizacją pracy szkoły  lub potrzebami społeczności lokalnej.

 

Termin Przyczyna
Zespół Szkół

w Gorajcu4-5 stycznia 2016 r.poniedziałek i wtorek poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy – Święto Trzech Króli5 kwietnia 2016r.sprawdzian szóstoklasisty18, 19, 20 kwietnia 2016r.egzamin gimnazjalny2 maja 2016 r.poniedziałek poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy – Święto Konstytucji 3 Maja27 maja 2016 r.piątek po dniu ustawowo wolnym od pracy – Boże Ciało 13 czerwca 2016r.Odpust  w Bazylice w Radecznicy

 

 

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Sprzątanie świata

W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły włączyli się wzorem lat poprzednich  w akcję ,,Sprzątania świata”, przebiegającą pod hasłem ,,Wyprawa- poprawa”. Akcję, która miała miejsce 17 września poprzedziło rozpoznanie miejsc, które należy szczególnie posprzątać. Dotyczyło to w szczególności terenu boiska na tzw. ,,Grądku” na którym miał się odbyć w najbliższą niedzielę coroczny  zjazd zaprzęgów konnych oraz otoczenia remizy strażackiej w Starej Wsi. Te miejsce i kilka innych pięknie i z zaangażowaniem posprzątali nasi uczniowie, będący pod opieką swoich nauczycieli i wychowawców. Akcja została zauważona przez naszych mieszkańców, którzy w rozmowach indywidualnych chwalili tą działalność. Życzylibyśmy wszystkim, aby w następnych latach było coraz mniej miejsc do posprzątania, i wszyscy dbali o swoje środowisko.

M. Szkołut

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Misja Przyroda Zielone Szkoły w Parkach Narodowych

 W dniach 21.09-25.09.2015r. 36 uczniów naszego gimnazjum wraz z 4 nauczycielami uczestniczyło w unijnym projekcie Misja Przyroda Zielone Szkoły w Parkach Narodowych. Projekt realizowaliśmy w Roztoczańskim Parku Narodowym.
Celem naszych działań było budowanie wśród uczniów świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze i kulturowe własnego regionu.
Edukacja odbywała się poprzez zabawę, ćwiczenia terenowe oraz pracę metodą projektów. Z każdego dnia uczniowie zamieszczali krótkie relacje
i zdjęcie na facebook`u.
Zapraszamy do polubienia naszej strony.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Paintball

W dniu 23 września 2015r. uczniowie klasy IIIa i IIIb pod opieką pani Anny Kurzyńskiej-Puk, pana Zbigniewa Buczka oraz pana Piotra Wanata wzięli udział w wycieczce integracyjnej typu Paintball w Momotach Dolnych. Celem wycieczki była nie tylko integracja zespołu klasowego, ale również propagowanie zdrowej rywalizacji opartej na zasadzie fair play, budowanie teamu w klasie, promowanie i upowszechnianie sportu oraz aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Na miejscu przedstawiono nam regulamin i zasady bezpiecznego turnieju paintballowego. Uczniowie otrzymali kombinezony, maski ochronne oraz markery wyposażone w kulki wypełnione farbą na bazie żelatyny spożywczej. Następnie zostali podzieleni na drużyny paintballowe. Na szczęście wszyscy uczestniczy zakończyli turniej bez urazów, a jedynie z kolorowym śladem na kombinezonie…
Wspólna zabawa dostarczyła wszystkim ogromnych emocji oraz niezapomnianych wrażeń.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe