Najtęższe głowy Olimpiady Matematycznej w Łomży

Opublikowano: 20 kwietnia, 2015

W dniu 16 kwietnia 2015 odbyło się w Łomży uroczyste zakończenie zawodów  finałowych LXVI Olimpiady Matematycznej, w której startował  uczeń  klasy IIIa  naszego Gimnazjum – Łukasz Kamiński.
OM jest najstarszą polską olimpiadą przedmiotową.  Pierwsza edycja odbyła się w roku szkolnym 1949/1950 i od tego czasu organizowana jest corocznie. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ale uczniowie gimnazjów również mogą w niej startować.
Typowe zadanie olimpijskie przybiera formę problemu, na który trzeba znaleźć odpowiedź oraz przeprowadzić kompletny dowód poprawności tej odpowiedzi. Dowód ten stanowi zasadniczą część rozwiązania zadania.
Całe zawody podzielone są na trzy etapy:
zawody stopnia I – zawodnik rozwiązuje zadania w domu, a następnie wysyła je pocztą do odpowiedniego komitetu okręgowego; zawody stopnia I składają się z 3 tur po 4 zadania, na rozwiązanie każdej tury zawodnik ma ok. miesiąca.
W zawodach stopnia pierwszego wzięło udział 895 uczniów  z całej Polski.
zawody stopnia II – dwudniowe zmagania (każdego dnia zawodnicy mają pięć godzin na rozwiązanie trzech zadań) organizowane jednocześnie przez wszystkie komitety okręgowe. Do zawodów stopnia drugiego zakwalifikowano 409 osób.
zawody stopnia III – finał  trwa, podobnie jak na drugim etapie, dwa dni. Na zawody te do I LO w Łomży zjechało 126 najlepszych młodych matematyków  z całego kraju.
W poniedziałek i wtorek  przez pięć godzin uczniowie  rozwiązywali  po trzy zadania, które dla przeciętnego zjadacza chleba są niewyobrażalnie trudne.
Po zawodach, 15 kwietnia wszyscy uczestniczyli  w wycieczce  do Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz zwiedzali  twierdzę  w Osowcu.
16 kwietnia był dniem uroczystego zakończenia zmagań konkursowych, wręczenia dyplomów i nagród. Komitet Główny Olimpiady Matematycznej postanowił przyznać 42 osobom tytuł laureata oraz nagrody pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego stopnia.
Komitet  OM przyznał  trzem uczniom Nagrodę im. Andrzeja Mąkowskiego za  najlepiej zredagowane poprawne rozwiązanie jednego z zadań z finału LXVI Olimpiady Matematycznej. Taką nagrodę otrzymał  Łukasz Kamiński  – za zadanie 1.
Zawodnicy, którzy dostali się do trzeciego etapu mają zapewnione ocenę celującą z matematyki na koniec roku, 100% z matematyki na świadectwie maturalnym (na poziomie rozszerzonym), oraz miejsce na wielu uczelniach wyższych (również na wydziałach niezwiązanych z matematyką). Laureaci olimpiady mają zapewniony wstęp na jeszcze większą liczbę wydziałów.
Poza wyłonieniem najlepszych matematyków w Polsce, w efekcie łomżyńskiej olimpiady została stworzona sześcioosobowa drużyna z Polski na Międzynarodową Olimpiadę Matematyczną w Tajlandii w lipcu oraz na  Polsko – Czesko – Słowackie Zawody Matematyczne. W efekcie finału powołano delegacje na: IX Środkowoeuropejską Olimpiadę Matematyczną i XXVI Zawody Matematyczne Państw Bałtyckich. Dla Łukasza były to pierwsze zmagania na takim poziomie i już odniósł sukces. A więc w przyszłości ma wielkie szanse znaleźć się w grupie laureatów najwyższego stopnia (licząc od góry).
Tego mu bardzo życzymy,  a dotychczasowych osiągnięć serdecznie gratulujemy!
                                                    Napisała: Alina Smarkala, n-lka matematyki

Załączniki

Wyróżnione

Przeczytaj również...